Միջազգային մաքսային պայմանագրեր
Համաձայնագիր ՀՀ Կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին
Համաձայնագիր, Ընդունված է: 15.12.1992, Ուժի մեջ է: 15.12.1992 -


ՀՀ Օրենքը «ՀՀ Կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին
Օրենք ՀՕ-81, Ընդունված է: 06.07.2000, Ուժի մեջ է: 01.08.2000 -


ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարի հրամանը «ՀՀ և ԵՎրահանձնաժողովի միջև կնքված միջազգային պայմանագրերով սահմանված հարկային, մաքսային և այլ պարտադիր վճարների գծով նախատեսված արտոնությունների կիրառման» 26/04/01 թ. թիվ 02/520 հրահանգի հավելվածով սահմանված տեղեկանքի ներկայացման, հաստատման, տրամադրման և հաշվառման կարգի հաստատման մասին
Հրաման N 226, Ընդունված է: 01.08.2001, Ուժի մեջ է: 14.09.2001 -


ՀՀ Օրենքը «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամին հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին
Օրենք ՀՕ-340, Ընդունված է: 20.05.2002, Ուժի մեջ է: 26.06.2002 -


ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ և համաշխարհային բանկի, ՀՀ և գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի, ՀՀ Կառավարության ու Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև կնքված միջազգային պայմանագրերով նախատեսված հարկային և մաքսային վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը հաստատելու մասին
Որոշում N 256-Ն, Ընդունված է: 26.02.2004, Ուժի մեջ է: 10.04.2004 -


ՀՀ Կառավարության որոշումը մի շարք միջազգային պայմանագրերով նախատեսված հարկային և մաքսային վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը հաստատելու մասին
Որոշում N 256-Ն, Ընդունված է: 26.02.2004, Ուժի մեջ է: 10.04.2004 -


ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ Կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Կառավարության, ՀՀ Կառավարության և Շվեյցարիայի համադաշնության կառավարության, ՀՀ Կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև կնքված միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված հարկային և մաքսային վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը հաստատելու մասին
Որոշում N 1091-Ն, Ընդունված է: 13.07.2006, Ուժի մեջ է: 02.09.2006 -


ՀՀ Կառավարության որոշումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության և ՀՀ կառավարության միջև կնքված «հազարամյակի մարտահրավեր» համաձայնագրով նախատեսված հարկային և մաքսային վճարների գծով արտոնությունների կիրառման կարգը հաստատելու մասին
Որոշում N 1461-Ն, Ընդունված է: 12.10.2006, Ուժի մեջ է: 18.11.2006 -