Այլ ակտեր

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2023 թվականի ապրիլի 26-ի «Հարկային կամ մաքսային ծառայողների պարտադիր (այդ թվում՝ առաջխաղացման նպատակով) վերապատրաստում անցնելու կարգը, պարտադիր (այդ թվում՝ առաջխաղացման նպատակով) վերապատրաստման ծրագրի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» թիվ 401-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ի «Խորեն Սարգսյանին ամրակցված անձնական կնիքն անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին»  թիվ 2/5727-Ա հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հարավային մաքսատուն-վարչության մի խումբ աշխատակիցներին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիքներ հատկացնելու մասին» թիվ 2/4447-Ա հրամանը

«Մաքսային մարմինների կողմից ստացողի պահեստում ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները ժամանակավոր պահպանության հանձնելու և պահեստից հանելու գործընթացը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020թ. օգոստոսի 19-ի 792-Լ հրամանը

«Սարգիս Բեջանյանին ամրակցված անձնական կնիքն անվավեր ճանաչելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 19․05․2020թ․ 2/1592-Ա հրամանը

«Արևելյան մաքսատուն-վարչության մի խումբ մաքսային ծառայողներին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 05․03․2020թ․ 2/850-Ա հրամանը

«Արևմտյան մաքսատուն-վարչության մի խումբ մաքսային ծառայողներին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 04․03․2020թ․ 2/824-Ա հրամանը»

«Աշոտ Մովսիսյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 02․03․2020թ․ 2/783-Ա հրամանը

«Արծրուն Ալեքսանյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/7126-Ա Հրաման

«Գոռ Հովհաննիսյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին թիվ 2/6365-Ա Հրաման»

«Արևելյան մաքսատուն-վարչության մի խումբ մաքսային ծառայողների անձնական կնիքներ հատկացնելու մասին» թիվ 2/5806-Ա Հրաման

«Ա. Մաթևոսյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/4275-Ա Հրաման

«Ս.Փիլոյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/3302-Ա Հրաման

«Է. Ղարիբյանին և Ա. Եղիազարյանին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիքներ հատկացնելու մասին» թիվ 2/195-Ա հրաման

«Խ. Սարգսյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/522-Ա հրաման

«Կ. Ֆերոյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/2369-Ա հրաման

«Վ. Հարությունյանին ամրակցված անձնական կնիքը անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիք հատկացնելու մասին» թիվ 2/2734-Ա հրաման

«Արևելյան մաքսատուն-վարչության մի խումբ մաքսային ծառայողներին ամրակցված անձնական կնիքները անվավեր ճանաչելու և նոր անձնական կնիքներ հատկացնելու մասին» թիվ 2/1529-Ա հրաման

«Մաքսային գործառնությունների իրականացման վայրերը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2018թ. հունիսի 06-ի
№ 342-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի ապրիլի 16-ի N 2/1596-Ա հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 27.12.2019թ թիվ 2/7594-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի ապրիլի 16-ի N 2/1596-Ա հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ ՊԵԿ Նախագահի 15.11.2019թ. թիվ 2/6625-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Նախագահի 2019 թվականի ապրիլի 16-ի N 2/1596-Ա հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019թ. հոկտեմբերի 10-ի № 667-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներում աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 801-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ ՊԵԿ Նախագահի պաշտոնակատարի 16.04.2019թ թիվ 2/1596-Ա հրաման»

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի № 342-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2018թ. օգոստոսի 21-ի № 513-Ա հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-L հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 666-L հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021թ․ հուլիսի 19-ի № 713-Ա հրամանը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2021թ․ հուլիսի 2-ի № 655-Լ հրամանը

«Հայաստանի հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2020թ. հունվարի 16-ի № 30-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի № 912-Լ հրամանը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 841-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 776-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 761-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 745-Լ հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հունիսի 6-ի N 342-L հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 683-L հրաման