Գերատեսչական ակտեր

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների, վերապատրաստման անցկացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 200-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 13.10.2017թ. № 354-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում մաքսային արժեքի որոշման «Գործարքի գնի» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ ստեղծելու վերաբերյալ թիվ 528-Լ հրաման

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 11․12․2018թ․ «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2018 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 528-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» թիվ 747-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Մաքսային պահեստներում ապրանքների շարժի հաշվառման և դրա վերաբերյալ մաքսային մարմիններին տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 02/1624 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության  2001 թվականի փետրվարի 26-ի «Մաքսային ձևակերպման նպատակով ապրանքներից նմուշներ և փորձանմուշներ վերցնելու դեպքում կազմվող արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 02/208 հրաման