2015թ

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2014-2015թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2014-2015թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին և փոխադարձ առևտրում (2014-2015թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2014-2015թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2014-2015թթ. I կիսամյակ)