2014թ

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ.)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2013-2014թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ.) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ.)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ. I կիսամյակ) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ. I կիսամյակ)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ. I եռամսյակ) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2013-2014թթ. I եռամսյակ)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2013-2014թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2013-2014թթ.I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2013-2014թթ. I-III եռամսյակներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2013-2014թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2013-2014թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2013-2014թթ. I եռամսյակ)