2013թ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը արտաքին առևտրում (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ.) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ.)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ. I կիսամյակ) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ. I կիսամյակ)- վիճակագրություն ըստ քաշի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ. I եռամսյակ) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2012-2013թթ. I եռամսյակ)- վիճակագրություն ըստ քաշի

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. )

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2012-2013թ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ.)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2012-2013թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013թ. I-IX ամիսներ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2012-2013թթ. I-IX ամիսներ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013թ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2012-2013թթ. I կիսամյակ)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2013թ. I եռամսյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2012-2013թթ. I եռամսյակ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն (2012-2013թթ. I եռամսյակ)