2011թ

Ընդհանուր ցուցանիշեր (2010-2011թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2010-2011թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ-ից արտահանված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2010-2011թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով (2010-2011թթ.)

Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ (2010-2011թթ.)

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման վիճակագրություն

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2010-2011 թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` ըստ երկրների խմբերի (2010-2011 թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2010-2011 թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2010-2011 թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն երկիր-ապրանք կտրվածքով (2010-2011 թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2011 թ.) - վիճակագրություն ըստ արժեքի

ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (2011 թ.) - վիճակագրություն ըստ քաշի