Ապրանքների «Ժամանակավոր ներմուծման / արտահանման» մաքսային ռեժիմների մեկ տարուց ավելի ժամկետով երկարաձգման ընթացակարգ