Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհուրդ

Գերատեսչական ակտեր

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 20.10.2016թ. «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհուրդ ստեղծելու մասին» N204-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 29.05.2017թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N204-Ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» N170-Ա հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 11.11.2016թ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհուրդ ստեղծելու մասին» N204-Ա հրամանով ստեղծված եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N226-Ա հրամանԱրձանագրություն

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 16.06.2017թ. նիստի արձանագրություն

Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի 24.02.2017թ. նիստի արձանագրություն