Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց կողմից հաճախ բարձրացված հարցերի օրենսդրական պարզաբանումներ