Մ.Ս. օբյեկտների գրանցամատյանում հաշվառված ապրանքային նշանները և նրանց իրավատերերը Հայաստանի Հանրապետությունում