Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2021 99 758 321,748,795
418,136,905 96,388,110 1,063,867,081
2022 96 895 240,251,547 414,162,055
173,910,508 1,005,372,693
այդ թվում`
Հունվար
1 2 0 0 0 560,946
Փետրվար
3 14 0 0 0 36,360,788
Մարտ
18 102 37,040,928 69,135,407 32,094,479 30,562,277
Ապրիլ
11 36 0 0 0 49,546,523
Մայիս
5 9 0 0 0 39,549,728
Հունիս
22 68 21,425,848 32,879,320 11,453,472 34,157,469
Հուլիս
2 71 0 0 0 57,713,398
Օգոստոս
4 12 0 0 0 4,204,634
Սեպտեմբեր
6 132 21,910,643 109,799,743 87,889,100 205,523,740
Հոկտեմբեր
12 437 9,692,229 12,914,756 3,222,527 522,836,715
Նոյեմբեր
0 0 0 0 0 0
Դեկտեմբեր
12 29 150,181,899 189,432,829 39,250,930 24,356,475