Ապրանքների զննման դեպքերի թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուր դեպքերի մեջ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ԹՈՂՆՈՒՄ` ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԶՆՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԶՆՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԻ ՄԵՋ
2014թ. 1-ին եռամսյակ 6719 22.6%
2-րդ եռամսյակ 8502 24.0%
3-րդ եռամսյակ 7958 23.3%
4-րդ եռամսյակ 8351 22.9%
2015թ. 1-ին եռամսյակ 4239 22.4%
2-րդ եռամսյակ 6838 22.6%
3-րդ եռամսյակ 5435 22.3%
4-րդ եռամսյակ 5707 22.1%
2016թ. 1-ին եռամսյակ 4189 23.0%
2-րդ եռամսյակ 5006 22.3%
3-րդ եռամսյակ 5001 22.1%
4-րդ եռամսյակ 6200 24.4%
2017թ. 1-ին եռամսյակ 5800 28.8%
2-րդ եռամսյակ 6491 22.4%
3-րդ եռամսյակ 6076 17.8%
4-րդ եռամսյակ 7363 18.9%
2018թ. 1-ին եռամսյակ 5577 16.8%
2-րդ եռամսյակ 6633 17.1%
3-րդ եռամսյակ 5975 12.8%
4-րդ եռամսյակ 4848 7.5%
2019թ. 1-ին եռամսյակ 4304 8.3%
2-րդ եռամսյակ 5569 8.1%
3-րդ եռամսյակ 5803 6.3%
4-րդ եռամսյակ 5760 4.3%
2020թ. 1-ին եռամսյակ 3654 11.1%
2-րդ եռամսյակ 4118 16.6%
3-րդ եռամսյակ 5464 15.5%
4-րդ եռամսյակ 6515 18.4%
2021թ. 1-ին եռամսյակ 5022 20.1%
2-րդ եռամսյակ 7105 21.5%
3-րդ եռամսյակ 7529 22.36%
4-րդ եռամսյակ 8942 20.92%
2022թ. 1-ին եռամսյակ 3593 9.88%
2-րդ եռամսյակ 5688 11.80%
3-րդ եռամսյակ 7425 12.23%
4-րդ եռամսյակ 7226 9.46%
2023թ. 1-ին եռամսյակ 9753 14.16%