ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2019-2020թթ.) I  կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2018-2019թթ.) I կիսամյակ g6

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2018-2019թթ.) I կիսամյակ g5

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (մլն. ԱՄՆ դոլար) (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ տրանսպորտի տեսակների (հազ. տոննա) (2017-2018թթ.) I կիսամյակ