ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2019-2020թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2019-2020թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2019-2020թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2019-2020թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2019-2020թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ