ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2019-2020թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2018-2019թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2018-2019թթ.) I կիսամյակ g3

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2018-2019թթ.) I կիսամյակ g4

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2018-2019թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2017-2018թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2017-2018թթ.) I կիսամյակ

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2017-2018թթ.) I կիսամյակ