ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2021-2022թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2021-2022թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2021-2022թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2021-2022թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2021-2022թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2020-2021թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2020-2021թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2020-2021թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2020-2021թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2020-2021թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2020-2021թթ. I կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2020-2021թթ. I կիսամյակ)