Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների վիճակագրական տվյալներ