Մաքսային և այլ վճարների գանձապետական հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Նեմուծման մաքսատուրք 900005000618 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի  N 5 հավելվածին համապատասխան վճարված ներմուծման մաքսատորքեր /համարժեք այլ տուրքեր, հարկեր և հավաքագրումներ/ 
Հատուկ, Փոխհատուցման,  Հակագնագցման տուրքեր 900005061370 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի  N 8 հավելվածին համապատասխան վճարված Միության տուրքեր /հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր/ 
Նախնական հատուկ, նախնական հակագնագցման, նախնական
փոխհատուցման տուրքեր
900005061453 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի  N 8 հավելվածին համապատասխան վճարված Միության նախնական տուրքեր   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ակցիզային հարկ

900005004024 Ներմուծվող գարեջուր
900005004073 Ներմուծվող սիգար,սիգարելա,սիգարետ
900005004164
Ներմուծվող Ծխախոտի արդյունաբերական փոխարկիչներ
900005004180 Ներմուծվող Նավթային գազեր եւ այլ ածխաջրածիններ
900005004198 Ներմուծվող խաղողի եւ այլ գինիներ
900005004206
Ներմուծվող փրփրուն գինիներ
900005004214 Ներմուծվող վերմուտ եւ այլ գինիներ
900005004222 Ներմուծվող խմորման ենթ.այլ ըմպելիք
900005004230 Ներմուծվող էթիլային սպիրտ
900005004248 Ներմուծվող սպիրտային խմիչքներ
900005004255 Ներմուծվող խաղողի գինու թորումից ստացված թրմեր, կոնյակ
900005004263 Ներմուծվող օղի
900005004271 Ներմուծվող լիկյորներ /2208 70/, մրգօղիներ
900005042818 Ներմուծվող շամպայնի համար
900005040812 Ներմուծվող բենզին
900005040911 Ներմուծվող դիզվառելիք
900005042917 Ներմուծվող շարժիչային յուղեր

 

 

 

 

 

ԱԱՀ` կազմակերպություններից

900005010112 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման
900005010120 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման
900005010138 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման
900005010146 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման
900005010153 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ բենզինի ներմուծման համար
900005010161 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ դիզվառելիքի  ներմուծման համար
Բնապահպանական  հարկ 900005017109 ՀՀ ներմուծվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար
900005017091 Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութեր արտանետելու համար 
Ճանապարհային հարկ 900005027058 Այլ պետություններում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար 
900005027033 Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով  ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար վճար Միասնական մաքսային վճար` ֆիզիկական անձանցից 900005000709 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող միասնական մաքսային վճար ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից միջազգային փոստային կամ սուրհանդակային առաքումներով կամ որպես ուղեկցող բեռ ներմուծվող ապրանքների համար/ֆիզիկական անձ/
Մաքսատուրք` ֆիզիկական անձանցից 900005015012 Ներմուծվող ապրանքների արժեքից

 

ԱԱՀ` ֆիզիկական անձանցից

900005020129 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման
900005020111 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս չէ, և որոնք ենթակա են ակցիզային հարկով հարկման
900005020145 ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ԱԱՀ այն ապրանքների գծով, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը 0 տոկոս է, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկմանՊետական տուրք` մաքսային գործառնությունների համար 900005001699
Պետական տուրք` արտահանման և ներմուծման 900005168415 <Սև մետաղի թափոնների և ջարդոնի, խողովակների և դրանց կցամասերի, սև մետաղական կոնստրուկցիաների արտահանման համար
900005168423 Գունավոր մետաղի թափոնների և ջարդոնի արտահանման համար