Հայտարարություններ


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն 2022թ.-ի հուլիսի 25-ին ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում գտնվող մասնաշենքում ժամը 09:30-ից անցկացնելու է մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության առաջին և հուլիսի 26-ին` երկրորդ փուլը:
 
Ստորև ներկայացվում է ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.06.2022թ. «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման դասընթաց կազմակերպելու և դասընթացի ավարտին թեստավորում անցկացնելու մասին» թիվ 627-Ա հրամանը և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 2022թ. հուլիսի 4-ից ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում մաքսային ձևակերպումների մասնագետների համար կազմակերպված «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում» թեմայով 10-օրյա դասընթացին մասնակցած և մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությանը մասնակցելու իրավունք ստացած անձանց ցանկը::


  ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 13.06.2022թ. «Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման դասընթաց կազմակերպելու և դասընթացի ավարտին թեստավորում անցկացնելու մասին» թիվ 627-Ա հրաման

 Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում» թեմայով 10-օրյա դասընթացին մասնակցած և մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությանը մասնակցելու իրավունք ստացած անձանց ցանկ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 
ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 2022թ-ի հուլիսի 4-ից կազմակերպում է Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների նախապատրաստական 10-օրյա դասընթաց:

Դասընթացն անցկացվելու է հոսքերով: Յուրաքանչյուր հոսքի դասընթացի տևողությունը 10 (տասը) օր է՝ 60 ակ/ժամ, որին հաջորդող 5-ից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում անցկացվելու է դասընթացի մասնակիցների քննությունը: 

Քննությունն անցկացվում է երկու փուլով՝ համակարգչային թեստավորմամբ և մաքսային գործառնությունների իրականացման էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով մաքսային հայտարարագրում իրականացնելու հմտությունների գնահատմամբ: Քննությունը դրական հանձնած է համարվում երկու փուլերը դրական հանձնած մասնակիցը։

Դասընթացները տեղի կունենան ք.Երևան, Իսակով 10 հասցեում, իսկ քննությունը՝  ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում:

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մասնակցության հայտ  ուղարկել ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին մինչև 2022թ-ի հունիսի 27-ը, ժամը՝ 18:00:


Դասընթացի արժեքը կազմում է 120 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն): Դասընթացի մասնակցության համար վճարում կատարել Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ  Հ/Հ 900018002585-ին (ՀՎՀՀ 00107399), իսկ քննությանը մասնակցելու համար նախատեսված պետական տուրքը վճարել  (3 000 ՀՀ դրամ) 900005163275 գանձապետական հաշվեհամարին։

Տեղեկացնենք, որ պետական տուրքի վճարումը կարող եք կատարել նաև հետևյալ հղումով՝ https://bit.ly/3zCiqza։

Դասընթացին մասնակցության հայտը լրացնելու համար անցնել հետևյալ հղումներով՝ 
որպես ֆիզ. անձ ՝ https://bit.ly/3xoWchz 
որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ՝ https://bit.ly/3xQG0Y0 
(նույն կազմակերպությունից մի քանի մասնակիցների համար անհրաժեշտ է ներկայացնել առանձին հայտեր)
կամ ուղարկել հայտ trainingcenter@taxservice.am էլ. փոստին (կազմակերպության դեպքում  նշել անվանում, ՀՎՀՀ, մասնակցի անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, ֆիզ. անձի դեպքում՝ մասնակցի անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, հաշվառման հասցե)՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) դիմում` Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի անունով,
2) անձը հաստատող և անձի քաղաքացիության մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթի պատճենը,
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը,
4) դասընթացին մասնակցության համար սահմանված վճարի և քննությանը մասնակցելու համար նախատեսված պետական տուրքի վճարումները հաստատող փաստաթղթերը:

Դասընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար կարող եք զանգահարել 060 844 989, 060 844 951 հեռախոսահամարներով:
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն 2021թ.-ի դեկտեմբերի 27-ին ՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ք.Երևան, Իսակովի 10 հասցեում գտնվող մասնաշենքում, ժամը 15:00-ից անցկացնելու է մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննություն: Քննությանը կարող են մասնակցել այդ նպատակով համապատասխանաբար մինչ 2021թ.-ի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ ՀՀ ՊԵԿ դիմած՝ բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող ՀՀ քաղաքացիները: Քննությանը մասնակցելու համար դիմորդները համապատասխանաբար մինչ 2021թ.-ի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ վերադաս մաքսային մարմին (հասցեն` Իսակովի 10/16) են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

դիմում` վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարի անունով,
անձնագրի և կրթության վկայականի պատճենները,
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված երեք հազար դրամի չափով պետական տուրքի վճարումը հաստատող անդորրագիրը:

(Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննություններին մասնակցել ցանկացող անձինք «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված երեք հազար դրամի չափով պետական տուրքի վճարումը պետք է իրականացնեն հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի` ՀՀ կենտրոնական գանձապետարանի 900005163275 հաշվին՝ որպես «Մաքսային ձևակերպումների մասնագիտական որակավորման քննությանը մասնակցելու համար պետական տուրք»):


Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության հարցաշար


Հ Ի Շ Ե Ց ՈՒ Մ

Հարգելի մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման վկայական ստացած մասնագետներ հիշեցնում ենք, որ համաձայն Մաքսային կարգավորման մասին  ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ մաքսային ձևակերպումների որակավորման վկայական ստացած մասնագետն առնվազն 3 տարին մեկ անգամ վերապատրաստվում է մաքսային մամինների կողմից` կոմիտեի սահմանած ծրագրով և կարգով:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ կառավարության 23.04.2014թ-ի N447-Ն որոշմամբ սահմանված
Վիճակագրական ձևի ներկայացման վերաբերյալ


ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման և Հայաստանի Հանրապետության ու Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման լիազոր մարմին ճանաչելու ու Հայաստանի Հանրապետության և Մաքսային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման կանոնները և ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձևը հաստատելու մասին» N447-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու նպատակով մաքսային մարմիններում ներդրվել է Եվրասիական Տնտեսական Միության (ԵՏՄ) անդամ պետությունների միջև ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական էլեկտրոնային ձևը (այսուհետ` Վիճակագրական ձև):

Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողի կողմից՝ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ԵՏՄ տարածքի անդամ պետությունների տարածք արտահանվող ապրանքների յուրաքանչյուր տեղափոխման համար: Վիճակագրական ձևը կարող է նաև ներկայացվել արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողի լիազորված անձի կողմից:

Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է դիմողի մաքսային ձևակերպումների իրականացման վայրի մաքսային մարմին՝ ոչ ուշ, քան ապրանքների առաքման (ստացման) ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը:

Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով, լրացվում է հայերեն՝ նույն որոշման N 2 հավելածին համապատասխան: Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողը պատասխանատվություն է կրում վիճակագրական ձևի ժամանակին ներկայացման, դրա մեջ արտացոլված տվյալների լրիվության և հավաստիության համար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար կնքված
պայմանագրերի վերաբերյալ


ՀՀ Ֆինանսների նախարարության (նախկին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ) կարիքների համար 2014թ.-ին կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկանք