Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 2Մաքսային միության ռեզինդետ համարվող անձը Մաքսային միության տարածքում հաշվառված անձնական օգտագործման ավտոմեքենայով ժամանել է ՀՀ: Պետք է ճանապարհային կամ բնապահպանական վճարներ վճարի: «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ և «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածների համաձայն` այլ պետություններում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ավտոտրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըստ դրանց տեսակի և բեռնատարողության և այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար գանձվում են բնապահպանական և ճանապարհային վճարներ: