Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 5ՌԴ-ում գրանցված 5 տեղանոց ավտոմեքենան ՀՀ-ում գտնվելու ժամկետի համար ինչ չափով ճանապարհային վճար պետք է վճարի: «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն` այլ պետություններում գրանցված մինչև 7 նստատեղով տրանսպորտային միջոցներով ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար վճարը յուրաքանչյուր մուտքի համար գանձվում է 10000 դրամ ճանապարհային վճար`տասնհինգօրյա դրույքաչափով: 
 Հոդված 5Մաքսային միության ռեզինդետ համարվող անձը Մաքսային միության տարածքում հաշվառված անձնական օգտագործման ավտոմեքենայով ժամանել է ՀՀ: Պետք է ճանապարհային կամ բնապահպանական վճարներ վճարի: «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ և «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածների համաձայն` այլ պետություններում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ավտոտրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց` ըստ դրանց տեսակի և բեռնատարողության և այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներով ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար գանձվում են բնապահպանական և ճանապարհային վճարներ: