Հաճախ տրվող հարցերի և պարզաբանումների շտեմարան
v
# 
Հոդված 
Հարց 
Պատասխան 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Հոդված 1 Ըստ ԱՏԳ ԱԱ 6006 ծածկագրին դասվող ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ հաշվարկվում է արդյոք թե ոչ: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենքով հաստատված ցանկով, որից 06.12.2011թ. թիվ ՀՕ-330-Ն օրենքի համաձայն` հանվել է ԱՏԳ ԱԱ 6006 ծածկագիրը: Հետևաբար, այդ ծածկագրին դասվող ապրանքների ներմուծման ժամանակ մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվում և գանձվում է ԱԱՀ: