ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային վճարների հաշվիչ (2020թ-ից գործող դրույքաչափերով)
Ներմուծող՝
  • Ֆիզիկական անձ (ՄՄՍ)
  • իրավաբանական անձ (ՄՄՎ)
Արժեք՝ *
Եվրո
Մաքսային արժեքի մեջ ներառվող այլ ծախսեր՝
Եվրո
Կողմնորոշիչ արժեք՝
Եվրո
Ձեր ներկայացրած արժեքը մաքսային մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում հիմք է ընդունվելու կողմնորոշիչ արժեքը։
Թողարակման տարեթիվ՝ *
Ծավալ, սմ3՝ *
Շարժիչի տեսակ՝ *