Խոշոր ԵՎ միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչություն
Ղեկավար
Հարությունյան Արթուր Ռուբիկի
Հասցե
Կոմիտաս 35 , ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
11544101
Էլ. Փոստ
Artur_harutyunyan@taxservice.am
Ծնվել է 1967թ. ապրիլի 11-ին, ծառայողի ընտանիքում

Կրթություն
 • 1974-1984թթ. Երևանի Մ.Նալբանդյանի անվան թիվ 33 միջնակարգ դպրոց(ոսկե մեդալ)
 • 1984-1989թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի տնտեսագիտական ֆակուլտետ (կարմիր դիպլոմ)
Աշխատանքային գործունեություն
 • 1989-1990թթ.(ապրիլ)   ՙՙՆաիրիՙՙ ագրոֆիրմայում՝ որպես տնտեսագետ
 • 1990-1991թթ.ընթացքում եղել է սպիրանտ ագրոարդյունաբերական համալիրի էկոնոմիկայի և կազմակերպման գիտահետազոտական ինստիտուտում
 • 1991թ ,,ԱրտՙՙՓ/Մ-ում որպես տնօրենի տեղակալ
 • 01.10.1991-1995թթ(ապրիլ) ,,Թատերական ֆոնդՙՙարտադրական միավորման գլխավոր տնօրենի տեղակալ,այնուհետև անցել է աշխատանքի պետական համակարգում  
 • 1995թ աշխատել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում,այնուհետև շարունակել է հարկային համակարգում
 • 19.07.1995-22.08.1996թթ Խորհրդային ՀՊՏ հաշվառման բաժնի ավագ հարկային տեսուչ
 • 22.08.1996-05.12.1996թթ Խորհրդային ՀՊՏ հաշվառման բաժնի պետի տեղակալ
 • 05.12.1996-06.07.1999թթ Արաբկիրի ՏՀՏ,հաշվառման բաժնի պետ
 • 06.07.1999-08.01.2006թթ Արաբկիրի ՀՏ,Մյասնիկյանի ՀՏ պետի տեղակալ
 • 08.01.2006-19.10.2006թթ ՀՊԾ հարկային տեսչությունների աշխատանքների համակարգման վարչության պետի տեղակալ
 • 19.10.2006-02.10.2007թթ Մյասնիկյանի,այնուհետև Սպանդարյանի հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 02.10.2007-11.09.2008թթ ՀՊԾ օպերատիվ հետախուզության վարչության 8-րդ բաժնի պետ
 • 11.09.2008-14.01.2013թթ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի-1,Մյասնիկյան,Կենտրոնի ՀՏ պետ
 • 18.04.2013-28.02.2015թթ Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 28.02.2015-18.11.2016թթ Կենտրոնի հարկային տեսչության պետ
 • 2017թ Նոյեմբերի 9-ից մինչև 2018թ մայիսի 18 ,,Մետրոշինվերանորոգումՙՙ ՓԲԸ-ում,որպես ֆինանսական գծով խորհրդական
 • 2018թ. մայիսի 21-ից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ
 • 2018 թվականի հունիսի 1-ից Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության պետ
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա


Խոշոր եվ միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության  հիմնական գործառույթները
 • Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող բյուջետային եկամուտների մասով ԽՄՀՎ ՀՏՎ-ում հաշվառված հարկ վճարողների կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկային պարտավորությունների ողջ ծավալով և ժամանակին հայտարարագրման ու կատարման ապահովումը:
 • ԽՄՀՎ ՀՏՎ-ում հաշվառված հարկ վճարողների գործունեության (այդ թվում գործարքների ամբողջական փաստաթղթավորման) մշտադիտարկումը և դրա արդյունքների գնահատումն ու իրացումը:
 • ԽՄՀՎ ՀՏՎ-ում հաշվառված հարկ վճարողների կողմից հարկերի ողջ ծավալով և ժամանակին հայտարարագրման ու կատարման գործընթացի գնահատումը և դրա հետ կապված ռիսկերի բացահայտումն ու դրանց չեզոքացումը:
 • Հարկ վճարողի կոմից հարկային մարմնին ներկայացված, ինչպես նաև վերջինիս գործունեության վերաբերյալ այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների ուսումնասիրությունների, ստանդարտ և ըստ պահանջի ոչ ստանդարտ, ոլորտային ու անհատական վերլուծությունների իրականացում: 
 • Երրորդ անձանցից, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համապատասխան ստորաբաժանումներից և այլ մարմիններից ստացված տեղեկությունների մշակումը և իրացումը:
 • Հարկերի և պարտադիր այլ վճարների գծով իրականացված վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների մասով՝ ծանուցումների և կամերալ արձանագրությունների  ձևով, հարկ վճարողների հետ հաղորդակցության ապահովում, որի նպատակը հարկային իրավախախտումների կանխարգելումն է:
 • Հարկ վճարողների գերավճարների և ապառքների դինամիկայի, առաջացման պատճառների արժանահավատության վերլուծություն, ռիսկերի վերհանում, դրանց նվազման ուղղությամբ համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում:
 • Հարկ վճարողների անհատական հարկային ռիսկերի նույնականացման նպատակով արտաքին դիտարկումների իրականացում, հարկ վճարողների փաստացի գործունեության ուսումնասիրում:
 • ԽՄՀՎ ՀՏՎ-ում հաշվառված հարկ վճարողների մոտ ստուգումների, վերստուգումների և ուսումնասիրությունների իրականացումը:
 • Հսկողական միջոցառումների արդյունքների` հարկ վճարողների կողմից հայտարարագրման (ճշգրտման) նկատմամբ հսկողության ապահովում: