Հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն
Ղեկավար
Զարգարյան Արման Մարատի
Հասցե
Խորենացի 3,7 , ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544408
Էլ. Փոստ
arman_zargaryan@customs.am
Ծնվել է 1973թ. սեպտեմբերի 15-ին,  ք. Երևան,
   
Կրթություն
 • 1980-1990թթ.  Երևանի թիվ 69 Սախարովի անվան միջնակարգ դպրոց
 • 1990-1995թթ.  Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ-տնտեսագետ
 • 1995-1998թթ. ՀՀ ՖԷՆ Տնտ. Հետազ.Ինստիտուտի ասպիրանտուրա- տնտեսագիտության թեկնածու
Աշխատանքային գործունեություն
 • 1995-1998թթ. ՀՀ Հարկային տեսչության գույքային հարկերի մեթոդաբանության բաժնի տեսուչ, ավագ տեսուչ 
 • 1998-2000թթ. Ծառայություն ՀՀ զիված ուժերում
 • 2000-2002թթ. ՀՀ ՊԵՆ բարեփոխումների և տնտեսական վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ 
 • 2002-2003թթ. ՀՀ ՊԵՆ կանխատեսումների և բարեփոխումների բաժնի պետ
 • 2003-2008թթ. ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային վարչարարության բաժնի պետ 
 • 2008-2009թթ. ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության հարկային վարչարարության և պլանավորման վարչության պետի տեղակալ-պետի պաշտոնակատար
 • 2009-2010թթ.  ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային վարչարաության ռազմավարության և պլանավորման վարչության պետ
 • 2010-2011թթ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ռազմավարության ծրագրավորման վարչության պետ
 • 2011-2012թթ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ <<Ուսումնական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
 • 2012-2013թթ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 2013-2015թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետի տեղակալ
 • 2015-2017թթ  Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մ/ճ-ի գործադիր տնօրեն
 • 2017-2018թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության պետ
 • 2018թ. օգոստոսի 24-ից ՀՀ ՊԵԿ հետբացթողումային հսկողության վարչության պետ
 • 2019 թվականի փետրվարի 19-ից ՀՀ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետ
Այլ տվյալներ
Ունի ՀՀ հարկային ծառայության 1-ին դասի ավագ խորհրդականի դասային աստիճան
ՀՀ ԶՈՒ պահեստազորի սպա՝ կրտսեր լեյտենանտ
Ունի մաքսային ծառայության գնդապետ»-ի հատուկ կոչում
1999 թ-ից դասավանդում է տարբեր ուսումնական հաստատություններում
Մի շարք գիտական աշխատությունների  և հոդվածների հեղինակ է
Մասնակցել է տարբեր միջազգային մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի, ինչպես նաև մասնակցություն է ունեցել  ԱՄՆ ՄԶԳ
USA ID) համաշխարհային բանկի(WB), արժույթի միջազգային հիմնադրամի (IMF) և ԵՄ (EU) կողմից իրականացվող ծրագրերին:

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր:Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության խնդիրներն են

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ հարկ վճարողներին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված սպասարկման ծառայությունների մատուցումը, որն իրականացվում է Երևան քաղաքում և մարզերում տեղակայված սպասարկման թվով 20 սպասարկման սրահների և ակցիզային դրոշմանիշերի ու դրոշմապիտակների տրամադրման գործընթացի կազմակերպումը՝ մեկ բաժնի միջոցով:
Վարչության հիմնական գործառույթներն իրականացվում են հարկային մարմնի ղեկավարի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի «Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության գործառույթների իրականացման կարգերը հաստատելու և այդ գործընթացները կանոնակարգելու ուղղությամբ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործողությունները սահմանելու, ինչպես նաև մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 50-Ա հրամանով և այլ ընթացակարգերով սահմանված կարգերին համապատասխան, որոնցով կանոնակարգվում են՝
 1. Հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հարկային հաշվարկների և այլ փաստաթղթերի ընդունման ու հետագա ընթացքի ապահովումը,
 2. Սպասարկման առանձին ծառայությունների մատուցման գործընթացները, մասնավորապես.
 • Ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքների տրամադրումը,
 • ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ֆիզիկական անձանցից փաստաթղթերի ընդունումը և եկամտային հարկի վերադարձի վերաբերյալ եզրակացությունների կազմումը,
 • Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների, մշտական հաստատությունների (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են պետական ռեգիստրի գործակալությունում) հաշվառման կանգնելու գործընթացը,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին թիվ 813-Ն որոշմամբ հարկ վճարողներին ծանուցումների ուղարկումը և ստացված տվյալների մուտքագրումը,
 • Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնող և քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բնակելի տարածության վարձակալության և վարձավճարի չափի մասին տեղեկանքի տրամադրման գործընթացը,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի կողմից վճարված հարկերի մասին տեղեկանքի տրամադրումը,
 • Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման մասին տեղեկանքի տրամադրում,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող աղբյուրներից ստացված եկամուտներից պահված հարկը վերադարձնելու մասին սերտիֆիկատ-դիմումի ընդունումը և հաստատումը,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման հետ կապված քաղաքացու հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման գործընթացը:
Հարկ է նշել, որ Վարչության կողմից իրականացվող թվով 34 գործառույթների համար սահմանված են պատասխանտու աշխատակիցներ: