Օպերատիվ հետախուզության վարչություն
Ղեկավար
Կարապետյան Կարեն Գագիկի
Հասցե
Խորենացի 7, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544800
Էլ. Փոստ
Ծնվել է 26/06/1976, ՀՀ, ք.Երևան, ծառայողի ընտանիքում:

Կրթություն
 • 1993թ. – Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
 • 1993-1998թթ. – Երևանի պետական համալսարան, կիռարական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, որակավորում՝ մաթեմատիկոս
 • 1996թ. – հեռակայել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի ագրարային արտադրության էկոնիմիկա և կառավարում, որակավորում՝ տնտեսագետ-կազմակերպիչ
 • 1998-1999թթ. – ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
 • 2001–2005թթ. – ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի ասպիրանտ
 • 25.08.2006թ. – շնորհվել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
Աշխատանքային գործունեություն
 • 2000-2002թթ. – ՀՀ Պետական եկամուտների նախարարության օպերատիվ հետախուզության վարչության օպերլիազոր
 • 2002–2004թթ. – ՀՀ Պետական եկամուտների նախարարության օպերատիվ հետախուզության վարչության Արմավիրի բաժնի պետ
 • 01.2004–11.2004թթ. – ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության Արագածոտնի բաժնի պետ
 • 11.2004-12.2004թթ - ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության Մաշտոցի բաժնի պետ
 • 2004-2006թթ. - ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության Խորհրդայինի բաժնի պետ
 • 2006–2009թթ. – ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության Հանքարտադրողների ոլորտային հարկային տեսչության պետ  
 • 2009–2010թթ. – ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի Նաիրիի տարածքային հարկային տեսչության պետ
 • 2010-2013թթ. – ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի Էրեբունու հարկային տեսչության պետ
 • 2013-2014թթ. – ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի Կենտրոնի հարկային տեսչության պետ
 • 23.05.2014-04.09.2014 - ՀՀ ֆինանսների նախարարության Կենտրոնի հարկային տեսչության պետ / ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 1/478-Ա հրամանի համաձայն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից/
 • 01.06.2018-ից ՀՀ ՊԵԿ օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ
Այլ տվյալներ
2002թ. ՊԵՆ նախարարի կողմից խրախուսվել է ՝ ստացել է ,,շնորհակալություն,,
2006թ. ՀՊԾ պետի կողմից խրախուսվել է՝ ստացել է ,,պատվոգիր,,
Ունի ՀՀ հարկային ծառայության ,,գնդապետ,,-ի հատուկ կոչում

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:


Օպերատիվ հետախուզության վարչության հիմնական խնդիրներից են
 • Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դաշտում հնարավոր ստվերային երևույթների առաջացմանը նպաստող պայմանների և պատճառների բացահայտում, դրանց վերացման ուղղությամբ միջոցառումների մշակում և իրականացում:
 • Հարկային հանցագործությունների կանխում, հայտնաբերում, բացահայտում և խափանում:
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված կամ հարկային մարմիններում չհաշվառված կամ առանց լիցենզիայի (թույլտվության) կամ տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու համար օրենսդրությամբ թույլատրված վայրերից դուրս այդ գործունեությամբ զբաղվող անձանց կողմից ձեռնարկատիրական կամ լիցենզավորման (թույլտվության) ենթակա գործունեությամբ, ինչպես նաև օրենսդրությամբ արգելված գործունեությամբ զբաղվող անձանց հայտնաբերման և բացահայտման ուղղությամբ  միջոցների ձեռնարկում:
Ստորաբաժանումներ