Ֆինանսահաշվային վարչություն
Ղեկավար
Անանիկյան Լալա Անանիկի
Հասցե
Խորենացու 3, 7 , ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544407
Էլ. Փոստ

Ֆինանսահաշվային վարչության խնդիրներն են
  • Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման վարում, հաշվարկների իրականացում, հաշվետվությունների կազմում և վերլուծությունների իրականացում:
  • Կոմիտեի պահպանման ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների ֆինանսավորման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում:
  • Կոմիտեի համակարգի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում:
  • Աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպչական նշանակություն ունեցող հարցերի ֆինանսական վերլուծության աշխատանքներին մասնակցություն: