Քննչական վարչություն
Ղեկավար
Գասպարյան Արշակ Դավիթի
Հասցե
Դեղատան 3, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544222
Էլ. Փոստ

Քննչական վարչության գործառույթները
  • ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի քննչական վարչությունն իրականացնում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված հարկային և մաքսային մարմինների քննիչներին ենթակա քրեական գործերով նախաքննություն, ինչպես նաև հարկային, մաքսային կամ այլ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված նյութերի նախապատրաստում:
  • ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի քննչական վարչությունն իրականացնում է նախաքննությանն իրեն ենթակա հանցագործությունների կամ այլ իրավախախտումների բացահայտմանը, դրանց կանխարգելմանն ու խափանմանն, ինչպես նաև պետական բյուջեին հասցված վնասի վերականգնմանն ուղղված գործառույթներ: 
  • ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի քննչական վարչությունը, համագործակցելով պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կառուցվածքային համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, ձեռնարկում է նախաքննությանն իրեն ենթակա հանցագործությունների պրո‎ֆիլակտիկ-կանխարգելիչ միջոցներ: Այդ նպատակով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ քննչական վարչությունը կարող է պահանջել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ, հանձնարարել կատարելու ստուգումներ, վերստուգումներ, գույքագրումներ և այլ ստուգողական գործողություններ: