Մաքսային վիճակագրության ԵՎ եկամուտների հաշվառման վարչություն
Ղեկավար
Շարաֆյան Մնացական Գագիկի
Հասցե
Խորենացու 3, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544328
Էլ. Փոստ


Մաքսային վիճակագրության եվ եկամուտների հաշվառման վարչության գործառույթները
  • ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում¸ մշակում և վիճակագրական տվյալների  հրապարակում:
  • ԵԱՏՄ և ԱՊՀ անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների հետ վիճակագրական տվյալների փոխանակում: 
  • Մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց (մաքսային ներկայացուցիչներ, մաքսային փոխադրողներ, ժամանակավոր պահպանման պահեստներ, մաքսային պահեստներ, անմաքս առևտրի խանութներ, լիազորված տնտեսական օպերատորներ) ռեեստրներում հաշվառման հայտերի սահմանված ընթացքի ապահովում, վկայականների տրամադրում¸ նրանց գործունեության նկատմամբ ընթացիկ հսկողության իրականացում¸ միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի (ռեեստրի) վարում, մաքսային մարմնի կայքում ռեեստրային տվյալների հրապարակում։
  • Մաքսային պահեստներում «մաքսային պահեստ» ընթացակարգով հայտարարագրված,   մաքսային հսկողության վայրերում պահպանվող, ժամանակավոր պահպանման պահեստներում մաքսային մարմիններին պահպանության հանձնված¸ մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման անմիջական օբյեկտ հանդիսացող վերցված ապրանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունում¸ բազայի ստեղծում ու վարում։  
  • «Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքների ոչնչացման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումների հիման վրա ապրանքների ոչնչացման աշխատանքների  կազմակերպում և համակարգում։ 
  • Բարեխիղճ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողի (Լիազորված տնտեսական օպերատոր) կարգավիճակ տրամադրելու կամ այդ կարգավիճակի տրամադրումը մերժելու ընթացակարգի աշխատանքների իրականացում: 
  • ՀՀ պետական բյուջե գանձվող մաքսային վճարների,  ԵԱՏՄ մաքսատուրքերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում¸ ամփոփում  և  վերլուծություն։
  • Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ պետական բյուջե ավել վճարված գումարների հաշվանցման և վերադարձման գործընթացների համակարգում:
  • Ըստ մաքսատուն-վարչությունների պետական բյուջե հավաքագրվող պլանային ցուցանիշների ամսական կանխատեսում: