Ստուգումների կազմակերպման ԵՎ դիտարկման վարչություն
Ղեկավար
Ասատրյան Թելման Վոլոդյայի
Հասցե
Խորենացի 3, 7, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544757
Էլ. Փոստ
Telman_Asatryan@taxservice.am
Ծնվել է 1965թ.-ի մայիսի 1-ին, Երևան քաղաքում 

Կրթություն
 • 1972 – 1982թթ – Երևանի թիվ 120 միջնակարգ դպրոց
 • 1982 – 1988թթ – Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ապրանքագիտության և առևտրի էկոնոմիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքյին գործունեություն

 • 1983 – 1985թթ – Ծառայություն խորհրդային բանակում
 • 1988 – 1990թթ - «Հայէլեկտրոգործարան» ավագ տնտեսագետ
 • 1990 – 1999թթ – ՀՀ ՀՏ Խորհրդայինի ՀՏ հարկային տեսուչ, ավագ հարկային տեսուչ, գլխավոր հարկային տեսուչ
 • 1999 – 2006թթ – ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Խորհրդայինի, Արաբկիրի, Էրեբունու ՀՏ – ներում որպես Վերահսկողության բաժնի պետ
 • 2006 – 2007թթ – ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ վերահսկողության և գանձումների 3-րդ բաժնի պետ
 • 2007 – 2008թթ - ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Օպերատիվ հետախուզության վարչության 10-րդ բաժնի պետ
 • 2008 – 2011թթ. – ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Խորհրդայինի, Արաբկիր 1-ի, Գյումրու հարկային տեսչություններում որպես հարկային տեսչության պետ
 • 2011 – 2012թթ – ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Օպերատիվ հետախուզության վարչության 9-րդ բաժնի պետ
 • 2013թ.-ից ՍԿԴ վարչության ԱՏԳ հսկողության բաժնի պետ
 • 2018 թվականի մայիսի 21-ից Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության պետ
Այլ տվյալներ 
 • Հարկային ծառայության գնդապետ է
 • Պարգևատրվել է ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի շնորհակալագրով և պատվոգրով
 • ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2018թ. հունվարի 16-ի 2/65-Ա հրամանով հայտարարվել է շնորհակալություն
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու որդի


Ստուգումների կազմակերպման եվ դիտարկման վարչության հիմնական խնդիրներն են
 • Հարկային հաշվանցումների ստուգումների և ուսումնասիրությունների նկատմամբ ընթացիկ հսկողության իրականացում:
 • Ավելացված արժեքի հարկի (այսուհետ՝ ԱԱՀ) վերադարձ կատարելու վերաբերյալ եզրակացությունների կազմման նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող ստուգումների,   ուսումնասիրությունների ընթացքի և արդյունքների, դրանք օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնելու գործընթացի դիտարկում:
 • Հարկ վճարողների մոտ ստուգումների (վերստուգումների), հանդիպակաց և այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ ստուգումների, ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև նրանց կողմից հարկային և այլ վճարների օրենսդրության պահանջների կատարման և կիրառման նկատմամբ օրենքով սահմանված հսկողական այլ աշխատանքների իրականացում:
 • Թերհայտարարագրվող շրջանառությունների հայտնաբերման և չհիմնավորված հարկային վնասների կուտակման բացառման ուղղությամբ օրենքով սահմանված հսկողական աշխատանքների իրականացում:
 • Ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփում,  հետագա մոնիտորինգի անցկացում:
 • Ստուգման հանձնարարագրերի և ակտերի հաշվառման ավտոմատացված համակարգի փոփոխությունների տեխնիկական առաջադրանքների և դրանց նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, տեխնիկական առաջադրանքների կազմման աշխատանքներին մասնակցություն:
 • Նախագահի 2011թ. ապրիլի 28֊ի «Հարկային մարմնի կողմից ստուգումների և ոաումնասիրությունների կազմակերպման, անցկացման և իրացման կանոնակարգը հաստատելու մասին թիվ 745-Ա հրամանով հաստատված կանոնակարգում փոփոխությունների և դրանց նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:
 • Հարկային կարգապահության ծրագրերի մշակման համար' դիտարկումների և վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա ձևավորված առաջարկությունների ներկայացում:
 • Հարկային ստուգումների ոլորտային ուղեցույցների մշակման և դրանց նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, ուղեցույցերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն:
 • Հարկային հսկողության ընթացքում ծառայողական օգտագործման համար ստուգման հարցաշարերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, ստուգման հարցաշարերի ձևավորման աշխատանքներին մասնակցություն:
 • Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքների դիտարկմամբ՝ ստուգումների և ուսումնասիրությունների ոչ բավարար մակարդակ, ցածր որակ կամ ՀՀ օրենսդրության պահանջների խախտումներ հայտնաբերելու դեպքերի վերաբերյալ ստուգումների և ուսումնասիրությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում Նախագահին: