Քարտուղարություն
Ղեկավար
Մարտիրոսյան Սմբատ Հակոբի
Հասցե
Խորենացի 3, 7, ք. ԵրԵՎան,       
Հեռախոս
60544309
Էլ. Փոստ
smbat_martirosyan@customs.am
Ծնվել է 1987թ. մարտի 22-ին, ք. Երևան,

Կրթություն
 • 1994-2004թթ. ՀՀ Արարտաի մարզի Խաչփար համայնքի միջնակարգ դպրոց
 • 2004-2008թթ. Հայ - Ռուսական Սլավոնական համալսարան  - իրավագիտություն /բակալավր/
 • 2008-2010թթ. Հայ - Ռուսական Սլավոնական համալսարան - իրավագիտություն /մագիստրանտ/
 • 2014թ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության տեսություն ֆակուլտետի մագիստրատուրա
Աշխատանքային գործունեություն
 • 2010 - 2011թթ. – «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆ – ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ իրավաբանական վարչության առաջատար իրավախորհրդատու
 • 2011-2015թթ. – «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆ – ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ իրավաբանական վարչության պայմանագրա իրավական բաժնի պետ
 • 2015 - 2015 թթ. – «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆ – ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ իրավաբանական վարչության դատական պաշտպանության բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ
 • 2015 – 2016թթ. «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆ – ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ իրավաբանական վարչության պետ
 • 14.12.2016 – 17.08.2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կողմիտեի աշխատակազմի քարտուղարության պետ ԺԹՊ
 • 2017թ. օգոստոսի 17-ից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կողմիտեի աշխատակազմի քարտուղարության պետ:

Այլ տվյալներ
Ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան
«ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆ - ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ տնօրենի կողմից պարգևատրվել է «Շնորհակալագրով», «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆ -
ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ խորհրդի նախագահ - «Գազպրոմբանկ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալի կողմից պարգևատրվել է
«Շնորհակալագրով»
Տիրապետում է ռուսերեն,  անգլերեն լեզուներին


Քարտուղարության  բաժինների գործառույթները

Ընդհանուր բաժին
 • Կոմիտեում փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում:
 • Աշխատակազմի մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքների կազմակերպում:
Արձանագրային և արխիվային բաժին
 • Կոմիտեի հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցամատյանի վարում, համարակալում, էլեկտրոնային առաքման համար նախապատրաստում:
 • Հայաստանի Հանրապետության  Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության,  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի  կողմից հսկողության վերցված հանձնարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Քաղաքացիների, պետական և ոչ պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված գրությունների, դիմում – բողոքների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Կոմիտեի արխիվային փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորման աշխատանքների կազմակերպում:
Քաղաքացիների ընդունելության բաժին
 • Կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպում:
 • Կազմակերպում է քաղաքացու մասնակցությամբ քաղաքացու բարձրացրած հարցի քննարկում, անհրաժեշտ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում: