Մ.Ս. օբյեկտների գրանցամատյանում հաշվառված ապրանքային նշանները և նրանց իրավատերերը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ԷՋ

N Գ/Մ
ՀԱՇՎ.
ՀԱՄԱՐ
ՄՏԱՎՈՐ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻ ԻՐԱՎԱՏԵՐԸ
ՄՏԱՎՈՐ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԸ
ՄՏԱՎՈՐ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ
ԴԻՄՈՒՄԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ
ՎՃԱՐՎԱԾ
ՊԵՏ.ՏՈՒՐՔԻ
ԳՈՒՄԱՐԸ ԵՎ 
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԱՅԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆ ԾԱՆՈԹ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 31 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի Хлìбний Дар ՄՍԳ
վկայագիր N943069
10.09.2012թ.

09.09.2014թ.

17.10.2016թ.
731 օր
մինչև 13.10.2016թ.

մինչև 01.10.2017թ.
20.000
23.05.2012թ.
Որոշում
N 0031 18.09.2012թ.

Որոշում
N 0031-Ե 11.09.2014թ.

Որոշում
N01 24.10.2016թ.
11.09.2014թ.
թիվ 0031 -Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
13.10.2016թ.
2 33 Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլոյի Хлебный Дар ՄՍԳ
վկայագիր N1012430
10.09.2012թ.

09.09.2014թ.

17.10.2016թ.
731 օր
մինչև 13.10.2016թ.

մինչև 13.10.2018թ.
20.000
23.05.2012թ.
Որոշում
N 0033 18.09.2012թ.

Որոշում
N 0033-Ե 11.09.2014թ.

Որոշում
N 02 24.10.2016թ.
11.09.2014թ.
թիվ 0033-Ե
որոշմամբ
օժանդակության
ժամկետը
երկարացվել է
մինչև 
13.10.2016թ.

24.10.2016թ.
թիվ 02
որոշմամբ
ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
13.10.2018թ.
3 36 Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ ЦЕЛЬСIЙ ՄՍԳ
վկայագիր N1041018
08.10.2012թ.

03.10.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր
մինչև 05.11.2016թ.

մինչև 05.11.2018թ.
20.000
08.10.2012թ.


20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0036 12.10.2012թ.

Որոշում
N 0036-Ե 10.10.2014թ.

Որոշում
N 07 07.11.2016թ 

10.10.2014թ.
թիվ 0036-Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև 05.11.2016թ.

07.11.2016թ.
թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարացվել է մինչև
05.11.2018թ.
4 37 «Նացիոնալնայա
վոդոչնայա
կոմպանիա»
ՍՊԸ
Օղու շիշ Հաագայի համաձայ-
նագիր ՄԳ վկայագիր DM/071326
08.10.2012թ.

03.10.2014թ.

25.10.2016թ.
731 օր
մինչև 05.11.2016թ.

մինչև 05.11.2018թ.
20.000
08.10.2012թ.


20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0037 12.10.2012թ.

Որոշում
N 0037-Ե 10.10.2014թ.

Որոշում
N 08 10.10.2014թ.

10.10.2014թ.
թիվ 0037-Ե որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
05.11.2016թ.

07.11.2016թ. թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 05.11.2018 

5

83

«ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ» ԷՅՋԻ»

BDF & 4 dots device

ՄԳ
վկայագիր 1039951

27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.

731 օր
մինչև 27.10.2019թ.

20.000
26.09.2013թ.

Որոշում
N 0083 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.


30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2017թ.

 20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2019թ.

6

84

«ԲԱՅԵՐՍ-
ԴՈՐՖ ԷՅՋԻ»

BEIERSDORF

ՄԳ
վկայագիր
685988

27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.

731 օր
մինչև 27.10.2019թ.

20.000
26.09.2013թ.

Որոշում
N 0084 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

Beiersdorf

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել է մինչև
27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2019թ.

7

85

«ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ

ԷՅՋԻ»

EUCERIN

ՄԳ
վկայագիր
710661

27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.

731 օր
մինչև 27.10.2019թ.

20.000
26.09.2013թ.

Որոշում
N 0085 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

EUCERIN

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարացվել է մինչև
27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 27.10.2019թ.

8

87

«ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ»

HANSAPLAST

ՄՍԳ
վկայագիր
1153

27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

03.12.2015թ.

13.10.2017թ.

731 օր
մինչև 27.10.2019թ.

20.000
26.09.2013թ.

Որոշում
N 0087 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 09 10.12.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.


30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը
երկարացվել
է մինչև
22.12.2015թ

10.12.2015թ.
թիվ 09
որոշմամբ օժանդակության
ժամկետը երկարացվել
է մինչև
27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 27.10.2019թ.

9

88

«ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ»

LABELLO

ՄԳ
վկայագիր
211773

27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.

731 օր
մինչև 27.10.2019թ.

20.000
26.09.2013թ.

Որոշում 
N
0088 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

LABELLO

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 27.10.2019թ.

10 89 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ» NIVEA ՄՍԳ
վկայագիր
2617
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.
731 oր
մինչև 27.10.2019թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0089 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2019թ.
11 90 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ» НИВЕЯ ՄԳ
վկայագիր
976486
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.
731 օր
մինչև 27.10.2019թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0090 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2019թ.
12 91 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ» NIVEA ՄԳ
վկայագիր 1108512
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.
731 օր
մինչև 27.10.2019թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0091 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2019թ.
13 92 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ» NIVEA
Creme
ՄԳ
վկայագիր
469478
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.
731 օր
մինչև 27.10.2019թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0092 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.10.2019թ.
14 93 «ԲԱՅԵՐՍԴՈՐՖ ԷՅՋԻ» NIVEA
MEN
ՄԳ
վկայագիր 1127437
27.09.2013թ.

22.09.2015թ.

13.10.2017թ.
731 օր
մինչև 27.10.2019թ.
20.000
26.09.2013թ.
Որոշում
N 0093 04.10.2013թ.

Որոշում
N 07 30.09.2015թ.

Որոշում
N 27 20.10.2017թ.

30.09.2015թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 27.10.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 27
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 27.10.2019թ.
 15 95  Բիոֆարմա Арифон   ՄԳ 
վկայագիր
616607
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
 
731 օր
մինչև  11.11.2019թ.
20.000
24.09.13թ
 Որոշում
N 0095 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
  15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
16 96 Բիոֆարմա ARIFON ՄՍԳ
վկայագիր
1020
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0096 18.10.2013թ. 

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ.

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ.

15.09.2015թ. 
թիվ 3
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել
է մինչև
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ. 
17 97 Բիոֆարմա БИВАЛОС ՄԳ 
վկայագիր
781256
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ
Որոշում
N 0097 18.10.2013թ.

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ.

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ.

15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
18 98 Բիոֆարմա BIVALOS ՄԳ
վկայագիր
598060
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0098 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
BIVALOS 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
19 99 Բիոֆարմա CORAXAN ՄԳ
վկայագիր
707103
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0099 18.10.2013թ.

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ.

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ.
CORAXAN 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
20 100 Բիոֆարմա КОРАКСАН ՄԳ
վկայագիր
763040
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0100 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
КОРАКСАН 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
21 101 Բիոֆարմա DIABETON ՄՍԳ
վկայագիր
1014
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0101 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում
N 28 09.11.2017թ.
DIABETON 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
22 102 Բիոֆարմա ДИАБЕТОН ՄՍԳ
վկայագիր
1026
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0102 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
ДИАБЕТОН 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
23 104 Բիոֆարմա DETRALEX ՄԳ
վկայագիր
452179
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0104 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
DETRALEX 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
24 105 Բիոֆարմա MELITOR ՄԳ
վկայագիր
809499
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 oր
մինչև 11.11.2019թ. 
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0105 18.10.2013թ

Որոշում
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
MELITOR 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
25 106 Բիոֆարմա МЕЛИТОР ՄԳ
վկայագիր
890987
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0106 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
МЕЛИТОР 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
26 107 Բիոֆարմա НОЛИПРЕЛ ՄԳ
վկայագիր
716431
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0107 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
НОЛИПРЕЛ 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
27 108 Բիոֆարմա NOLIPREL ՄԳ
վկայագիր
443205
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում 
N 0108 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ.
NOLIPREL 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
28 110 Բիոֆարմա PREDUCTAL ՄՍԳ
վկայագիր
1018
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0110 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
PREDUCTAL 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
29 111 Բիոֆարմա ПРЕСТАНС ՄԳ
վկայագիր 1003267
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0111 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
ПРЕСТАНС 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
30 112 Բիոֆարմա PRESTANCE ՄԳ
վկայագիր
923272
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0112 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում
N 28 09.11.2017թ
PRESTANCE 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
31 114 Բիոֆարմա PRESTARIUM ՄԳ
վկայագիր
463153
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.


20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0114 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ
PRESTARIUM 15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ. 
32 115 Լե
Լաբորատուար
Սերվիե
համակցված ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
549079
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0115 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 2809.11.2017թ

15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
33 116 Լե
Լաբորատուար
Սերվիե
պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
774295
15.10.2013թ.

21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 11.11.2019թ.
20.000
24.09.2013թ.
Որոշում
N 0116 18.10.2013թ

Որոշում 
N 3 15.09.2015թ

Որոշում 
N 28 09.11.2017թ

15.09.2015թ.
թիվ 3 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարացվել 
է մինչև  
11.11.2017թ.

09.11.2017թ.
թիվ 28 
որոշմամբ 
օժանդակության 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է մինչև  
11.11.2019թ.
34 117 «Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսբելիշմնթ» NEMIROFF ՄԳ
վկայագիր
739116
17.10.2013թ.

21.10.2015թ.

10.10.2017թ.
731 օր
մինչև 20.11.2019թ.
20.000
14.05.2013թ.
Որոշում
N 0117  25.10.2013թ.

Որոշում
N 8 27.10.2015թ.

Որոշում
N 26  20.10.2017թ.
NEMIROFF 27.10.2015թ.
թիվ 8
որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 20.11.2017թ.

20.10.2017թ.
թիվ 26
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել  է մինչև 20.11.2019թ.
35 119 «Սովալ» ՍՊԸ WILD FRUIT ՄՍԳ
վկայագիր
20559
12.12.2013թ.

09.12.2015թ.

27.12.2017թ.
731 օր
մինչև 11.01.2016թ.

մինչև 18.01.2018թ.

ինչև 18.01.2020թ.
20.000 12.12.2013թ. Որոշում N 0119
19.12.2013թ.

Որոշում N 10
10.12.2015թ. 

Որոշում N 02
18.01.2018թ.

10.12.2015թ. թիվ  10 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև  18.01.2018թ.

18.01.2018թ. թիվ  02 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև  18.01.2020թ.
36 125 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
SHELL ՄՍԳ
վկայագիր
849
01.02.2014թ

05.02.2016թ.

16.02.2018թ.
731 օր
մինչև 28.02.2016թ.

731 օր
մինչև 28.02.2018թ.

731 օր
մինչև 28.02.2020.
20.000
17.01.2014թ.
Որոշում
N 0125 06.02.2014թ.

Որոշում
N 02 16.02.2016թ.

Որոշում
N 03 19.02.2018թ.

15.02.2016թ. թիվ  02 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև  28.02.2018թ.

19.02.2018թ. թիվ  03  որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև  28.02.2020թ.
37 126 «Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ
ԱԳ»
Պատկերային ապրանքային նշան ՄՍԳ
վկայագիր
847
01.02.2014թ

05.02.2016թ.

16.02.2018թ.
731 օր
մինչև 28.02.2016թ.

731 օր
մինչև 28.02.2018թ.

731 օր
մինչև 28.02.2020.
20.000
17.01.2014թ.
Որոշում
N 0126 06.02.2014թ

Որոշում
N 03 15.02.2016թ.

Որոշում
N 04 19.02.2018թ.

15.02.2016թ. թիվ 03 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացձգվել է մինչև 28.02.2018թ.

19.02.2018թ. թիվ 04 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 28.02.2020թ.
38 164 «Վմ.ՌԻԳԼՒ Ջր. Քամփնի» ORBIT ՄՍԳ
վկայագիր
N57
29.08.2014թ.

02.02.2016թ. 

15.01.2018թ.
500 օր
մինչև
24.01.2016թ

731 օր
մինչև 24.01.2018թ.

մինչև 15.02.2020թ.
20.000
21.08.2014թ.
Որոշում N0164
04.09.2014թ.

Որոշում N01
15.02.2016թ.

Որոշում N01
16.01.2016թ.

15.02.2016թ. թիվ  01 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև  24.01.2018թ.

16.01.2018թ. թիվ  01 որոշմամբ օժանդակության ժամկետը երկարացվել է մինչև  15.02.2020թ.
39 173 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» Rada ՄՍՀԿ ՄԲ վկայագիր 1087385 03.10.2014թ. 

25.10.2016թ.
731 օր
մինչև 03.11.2016թ.

մինչև 03.11.2018թ.
20.000
03.10.2014թ. 

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0173
10.10.2014թ. 

Որոշում
N 06 07.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 03.11.2018թ.
40 174 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» ЦЕЛЬСIЙ ՄՍՀԿ ՄԲ վկայագիր 1084738 03.10.2014թ. 

25.10.2016թ.
731 օր
մինչև 03.11.2016թ.

մինչև 03.11.2018թ.
20.000
03.10.2014թ. 

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0174 10.10.2014թ.

Որոշում
N 03 07.11.2016թ.


07.11.2016թ. թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 03.11.2018թ.
41 179 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» КОЗАЦЬКА
РАДА
ՄՍԳ
վկայագիր
21742
18.11.2014թ. 

25.10.2016թ.
731 օր
մինչև 16.12.2016թ.

մինչև 16.12.2018թ.
20.000
18.11.2014թ.

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0179 21.11.2014թ. 

Որոշում
N04 07.11.2016թ.

07.11.2016թ. թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 16.12.2018թ.
42 180 «Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ» «Նացիոնալնա գորիլչանա կոմպանիյա» КОЗАЦЬКА
РАДА
ՄՍԳ
վկայագիր
21741
18.11.2014թ. 

25.10.2016թ.
731 օր
մինչև 16.12.2016թ.

մինչև 16.12.2018թ.
20.000
18.11.2014թ. 

20.000 25.10.2016թ.
Որոշում
N 0180
21.11.2014թ. 

Որոշում
N05 07.11.2016թ.

07.11.2016թ. թիվ 05 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 16.12.2018թ.
43 181 «Մերի Քեյ» МЕРИ КЕЙ ՄՍԳ
վկայագիր
15749
09.12.2014թ. 

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0181 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 01 19.01.2017թ.


19.01.2017թ.  թիվ 01 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
44 182 «Մերի Քեյ» Таймвайз ՄՍԳ
վկայագիր
15751
09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
 
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0182
15.12.2014թ. 

Որոշում
N 02 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 02 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
45 183 «Մերի Քեյ» SATIN LIPS ՄՍԳ
վկայագիր
14847
09.12.2014թ. 

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0183 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 03 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 03 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
46 184 «Մերի Քեյ» BELARA ՄՍԳ
վկայագիր
14497
09.12.2014թ. 

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0184 15.12.2014թ.

Որոշում
N 04 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
47 185 «Մերի Քեյ» MK MEN ՄՍԳ
վկայագիր
14668
09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0185 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 05 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 05 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
48 186 «Մերի Քեյ» MARY KAY ՄՍԳ
վկայագիր
10855
09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0186 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 06 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 06
որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
49 187 «Մերի Քեյ» TIMEWISE ՄՍԳ
վկայագիր
10853
09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0187 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 07 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
50 188 «Մերի Քեյ» JOURNEY ՄՍԳ
վկայագիր
14908
09.12.2014թ. 

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0188 15.12.2014թ.

Որոշում
N 08 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
51 189 «Մերի Քեյ» МЭРИ КЕЙ ՄՍԳ
վկայագիր
15750
09.12.2014թ. 

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0189 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 09 19.01.2017թ.

19.01.2017թ.  թիվ 09 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
52 190 «Մերի Քեյ» MARY KAY ՄՍԳ
վկայագիր
15885
09.12.2014թ.

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0190 15.12.2014թ. 

Որոշում
N 10 19.01.2017թ
19.01.2017թ.
թիվ 10 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
53 191 «Մերի Քեյ» SATIN HANDS ՄՍԳ
վկայագիր
14846
09.12.2014թ. 

29.12.2016թ.
731 օր
մինչև 06.01.2017թ.

մինչև 06.01.2019թ.
20.000
20.11.2014թ.
Որոշում
N 0191
15.12.2014թ. 

Որոշում
N 11 19.01.2017թ.
19.01.2017թ.  թիվ 11 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 06.01.2019թ.
54 195 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» OTEZLA ՄԳ
վկայագիր
1131449
17.02.2014թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ.

մինչև 23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0195 24.02.2015թ.
OTEZLA

23.03.2017թ.  
թիվ 01 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
55 196 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» ISTODAX ՄԳ
վկայագիր
977321
17.02.2015թ.

04.09.2018թ.
731օր
մինչև 23.03.2017թ

մինչև  22.08.2018թ

մինչև  22.08.2020թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 019624.02.2015թ.

Որոշում
N 02 23.03.2017թ.

Որոշում
N 1305.09.2018թ.


23.03.2017թ.
թիվ 02
որոշմամբ
ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
22.08.2018թ.

06.09.2018թ.
թիվ 13
որոշմամբ
ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
22.08.2020թ․
56 197 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» IMNOVID ՄԳ
վկայագիր
1076350
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0197 24.02.2015թ.
IMNOVID

23.03.2017թ.  
թիվ 03 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
57 198 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» CELGENE ՄԳ
վկայագիր
837040
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0198 24.02.2015թ.


23.03.2017թ.  
թիվ 04 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
58 199 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» VIDAZA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
13630
17.02.2015թ.
 
13.04.2018թ.
731օր
մինչև 23.03.2017թ

մինչև  25.04.2018թ

731օր
մինչև 25.04.2020թ
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0199 24.02.2015թ.

Որոշում
N 11 18.04.2018թ.

23.03.2017թ.
թիվ 05 որոշմամբ
ժամկետը երկարաձգվել է
մինչև 25.04.2018թ.

18.04.2018թ.
թիվ 11 որոշմամբ
ժամկետը երկարաձգվել է
մինչև 25.04.2020թ.
59 200 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» THALIDOMIDE CELGENE ՄԳ
վկայագիր
982991
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 23.10.2018թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0200 24.02.2015թ.
THALIDOMIDE CELGENE

23.03.2017թ.  
թիվ 06 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.10.2018թ.
60 201 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» REVLIMID ՄԳ
վկայագիր
943486
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 14.11.2017թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0201 24.02.2015թ.
REVLIMID


23.03.2017թ.  
թիվ 07 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 14.11.2017թ.
61 202 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» POMALYST ՄԳ
վկայագիր
1135445
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0202 24.02.2015թ.
POMALYST

23.03.2017թ.  
թիվ 08 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
62 203 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» REVLIMID ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
13084
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0203 24.02.2015թ.
REVLIMID63 204 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» THALOMID ՄԳ
վկայագիր
949113
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 08.01.2018թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0204 24.02.2015թ.
THALOMID

23.03.2017թ.  
թիվ 09 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 08.01.2018թ.
64 205 «Սելջին Քորփորեյշն Դելավեր Նահանգի կորպորացիա» CELGENE ՄԳ
վկայագիր
820013
17.02.2015թ. 731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 23.03.2019թ.
20.000
11.02.2015թ.
Որոշում
N 0205 24.02.2015թ.
CELGENE 23.03.2017թ.   թիվ 10 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2017թ.
65 206 «Աբրաքսիս Բայըուսայընս» ABRAXANE ՄԳ
վկայագիր
920690
17.02.2015թ. 

09.03.2017թ. 

06.04.2017թ.
731 օր
մինչև 23.03.2017թ. 

մինչև 23.03.2019թ.
11.02.2015թ. Որոշում
N 0206 24.02.2015թ.
ABRAXANE

10.04.2017թ.   թիվ 11 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 23.03.2019թ.
66 207 Ջորջիո
ԱՐՄԱՆԻ
Ս.Պ.Ա., Միլան,
Սվիս Բրենչ
Մենդրիսիո
պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
1030935
24.02.2015թ. 731 օր
մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0207 03.03.2015թ.

67 208 Ջորջիո
ԱՐՄԱՆԻ
Ս.Պ.Ա., Միլան,
Սվիս Բրենչ
Մենդրիսիո
պատկերային ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
463816
24.02.2015թ. 731 օր
մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0208 03.03.2015թ.


68 209 Ջորջիո
ԱՐՄԱՆԻ
Ս.Պ.Ա., Միլան,
Սվիս Բրենչ
Մենդրիսիո
համակցված ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
1028641
24.02.2015թ. 731 օր
մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0209 03.03.2015թ.

69 210 Ջորջիո
ԱՐՄԱՆԻ
Ս.Պ.Ա., Միլան,
Սվիս Բրենչ
Մենդրիսիո
համակցված ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
1134179
24.02.2015թ. 731 օր
մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0210 03.03.2015թ.70 211 Ջորջիո
ԱՐՄԱՆԻ
Ս.Պ.Ա., Միլան,
Սվիս Բրենչ
Մենդրիսիո
համակցված ապրանքային նշան ՄԳ
վկայագիր
1162783
24.02.2015թ. 731 օր
մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0211 03.03.2015թ.

71 212 Ջորջիո
ԱՐՄԱՆԻ
Ս.Պ.Ա., Միլան,
Սվիս Բրենչ
Մենդրիսիո
ARMANI ՄԳ
վկայագիր
502876
24.02.2015թ. 731 օր
մինչև 30.03.2017թ.
20.000
04.02.2015թ.
Որոշում
N 0212 03.03.2015թ.
ARMANI
72 213 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
BONDIT ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 22646
26.03.2015թ. 731 օր
մինչև 22.04.2017թ.
20.000
25.03.2015թ.
Որոշում
N 0213 01.04.2015թ.


73 214 «Օրմա-Ար»
ՍՊԸ
ORMA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 10384
09.04.2015թ. 731 օր
մինչև 10.05.2017թ.
20.000
07.04.2015թ.
Որոշում
N 0214 15.04.2015թ.

74 215 «WILO-SE» WILO ՄԳ
վկայագիր
թիվ 18753
10.04.2015թ. 731 օր
մինչև 10.05.2017թ.
20.000
07.04.2015թ.
Որոշում
N 0215 15.04.2015թ.


75 216 «ԶՖ
Ֆրիդրիխս-հաֆեն» ԱԳ ընկերություն
BOGE ՄԳ
վկայագիր
թիվ 387256
07.04.2015թ. 731 օր
մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0216 15.04.2015թ.

25.04.2017թ.  
թիվ 12 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 10.05.2019թ.
76 217 «ԶՖ
Ֆրիդրիխս-
հաֆեն» ԱԳ ընկերություն
ZF PARTS ՄԳ
վկայագիր
թիվ 971939
07.04.2015թ. 731 օր
մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0217 15.04.2015թ.
25.04.2017թ.  
թիվ 13 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 10.05.2019թ.
77 218 «ԶՖ
Ֆրիդրիխս-
հաֆեն» ԱԳ ընկերություն
ZF ՄԳ վկայագիր թիվ 729133 07.04.2015թ. 731 օր
մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0218 15.04.2015թ.


25.04.2017թ.  
թիվ 14 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 10.05.2019թ.
78 219 «ԶՖ
Ֆրիդրիխս-
հաֆեն» ԱԳ ընկերություն
SACHS ՄԳ վկայագիր թիվ 933694 07.04.2015թ. 731 օր
մինչև 10.05.2017թ.
20.000
17.02.2015թ.
Որոշում
N 0219 15.04.2015թ.
SACHS79 221 «Դաբուր
Ինդիա
Լիմիթիդ»
DABUR ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 21616
29.04.2015թ

08.06.2017թ.
731 օր
մինչև 30.05.2017թ.

մինչև 30.05.2019թ.
20.000
27.04.2015թ.
Որոշում
N 0221 06.05.2015թ.

Որոշում
N 25 16.06.2017թ.


16.06.2017թ.
թիվ 25 որոշմամբ
ժամկետը երկարաձգվել է
մինչև
30.05.2019թ.
80 222 «Ֆենոքս»ԳԱ
ՍՊԸ
FENOX ՄԳ ՄԲ
վկայագիր
թիվ 912580
04.05.2015թ. 731 օր
մինչև 30.05.2017թ.
20.000
11.04.2015թ.
Որոշում
N 0222 15.04.2015թ.81 223 «Սայհիլլ Քոմմերշլ լիմիթեդ» Мягков ՄԳ վկայագիր թիվ 1077612 08.06.2015թ. 731 օր
մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0223 12.06.2015թ.82 224 «Սիներգիա մարկետ» Беленькая ՄԳ վկայագիր թիվ 811365 08.06.2015թ. 731 օր
մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0224 12.06.2015թ.
83 225 «Սիներգիա մարկետ» Беленкая ՄԳ վկայագիր թիվ 817635 08.06.2015թ. 731 օր
մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0225 12.06.2015թ.
84 226 «Սայհիլլ Քոմմերշլ լիմիթեդ» Myagkov ՄԳ վկայագիր թիվ 1080996 08.06.2015թ. 731 օր
մինչև 03.07.2017թ.
20.000
01.06.2015թ.
Որոշում
N 0226 12.06.2015թ.
Myagkov


85 227 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
RODEX ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22654 24.06.2015թ. 731 օր
մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0227 30.06.2015թ.


86 228 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
HERLY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22659 24.06.2015թ. 731 օր
մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0228 30.06.2015թ.


87 229 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
RTRMAX ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22656 24.06.2015թ. 731 օր
մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0229 30.06.2015թ.


88 230 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
AKFIX
MASTER
OF
SOLUTIONS
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22650 24.06.2015թ. 731 օր
մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0230 30.06.2015թ.


89 231 «Եվրոմաքս»
ՍՊԸ
ANURA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 22651 24.06.2015թ. 731 օր
մինչև 20.07.2017թ.
20.000
23.06.2015թ.
Որոշում
N 0231 30.06.2015թ.


90 232 «Բիոֆարմա» COAXIL ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 617996
21.08.2015թ. 731 օր
մինչև 29.09.2017թ.
20.000
10.07.2015թ.
Որոշում
N 0232 31.08.2015թ.
COAXIL
91 233 «Բիոֆարմա» КОАКСИЛ ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 616608
21.08.2015թ.

25.10.2017թ.
731 օր
մինչև 18.10.2019թ
20.000
10.07.2015թ.
Որոշում
N 0233 31.08.2015թ.
КОАКСИЛ 09.11.2017թ.
թիվ 29 
որոշմամբ 
ժամկետը 
երկարաձգվել 
է  մինչև 
18.10.2019թ.

92 234 «Կիևի թղթա-
ստվարա-
թղթային
կոմբինատ»
ОБУХОВ ՄԳ վկայագիր թիվ 1022498 05.09.2015թ. 731 օր
մինչև 01.10.2017թ.
20.000
04.09.2015թ.
Որոշում
N 0234 10.09.2015թ.

04.10.2017թ. թիվ 25 որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 01.10.2019թ.
93 235 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
CUDDSIES ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 17396
24.09.2015թ. 731 օր
մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0235 30.09.2015թ.94 236 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Niva ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 17397
24.09.2015թ. 731 օր
մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0236 30.09.2015թ.95 237 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Sunny Lady ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 18637
24.09.2015թ. 731 օր
մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0237 30.09.2015թ.96 238 «Ռոբերտո
Պլյուս» ՍՊԸ
Sunny Girl ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 16258
24.09.2015թ. 731 օր
մինչև 16.10.2017թ.
20.000
24.09.2015թ.
Որոշում
N 0238 30.09.2015թ.97 239 «Տերրա Ֆուդ Մենեջմենթ Քոմփանի Լիմիթեդ» Тульчинка ՄԳ վկայագիր թիվ 1188444 03.12.2015թ. 731 օր
մինչև 02.01.2018թ.
20.000
25.11.2015թ.
Որոշում
N 0239 10.12.2015թ.
98 240 «Տերրա Ֆուդ Մենեջմենթ Քոմփանի Լիմիթեդ» Тульчинка ՄԳ վկայագիր թիվ 966371 03.12.2015թ. 731 օր
մինչև 02.01.2018թ.
20.000
27.11.2015թ.
Որոշում
N 0240 10.12.2015թ.


99 241 «Մարտին Սթար» М МАРТИН ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 23945 03.03.2016թ. 731 օր
մինչև 06.04.2018թ.
20.000
03.03.2016թ.
Որոշում
N 0241 15.03.2016թ.


100 242 «Չիվաս Հոլդինգս Լիմիթիդ» CHIVALRY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14829 02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0242 23.03.2016թ.


101 243 «Չիվաս
Հոլդինգս Լիմիթիդ»
CHIVAS REGAL ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1632 02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0243 15.03.2016թ.102 244 «Չիվաս
Հոլդինգս Լիմիթիդ»
CHIVAS ՄԳ վկայագիր թիվ 957304 02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0244 23.03.2016թ.
CHIVAS


103 245 «Չիվաս
Հոլդինգս Լիմիթիդ»
LIVE WITH CHIVALRY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14830 02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0245 15.03.2016թ.
104 246 «Չիվաս
Հոլդինգս Լիմիթիդ»
CHIVAS REGAL
GOLD
SIGNATURE
ՄԳ վկայագիր թիվ 817204 02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0246 23.03.2016թ.
CHIVAS
REGAL
GOLD
SIGNATURE


105 247 «Չիվաս
Հոլդինգս Լիմիթիդ»
CHIVAS REGAL
BLENDED
SCOTCH
WHISKY AGED
12 YEARS
ՄԳ
վկայագիր
թիվ
1002440
02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0247 23.03.2016թ.
106 248 «Չիվաս
Հոլդինգս Լիմիթիդ»

ՄԳ վկայագիր թիվ 1020283 02.03.2016թ. 731 օր
մինչև 13.04.2018թ.
20.000
01.03.2016թ.
Որոշում
N 0248 23.03.2016թ.107 249 «Բիոֆարմա» ПРЕДУКТАЛ ՄԳ վկայագիր թիվ 616611 16.03.2016թ

06.03.2018թ
731 օր
մինչև 13.04.2018թ. 

731 օր
մինչև 13.04.2020թ.
20.000
11.03.2016թ.
Որոշում
N 0249
23.03.2016թ

Որոշում
N 05
06.03.2018թ


06.03.2018թ.
թիվ 05
որոշմամբ ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
13.04.2020թ.

108 250 «Բիոֆարմա» ДЕТРАЛЕКС ՄԳ վկայագիր թիվ 616609 16.03.2016թ  

06.03.2018թ
731 օր
մինչև
13.04.2018թ.

731 օր
մինչև
13.04.2020թ.
20.000
11.03.2016թ.
Որոշում
N 0250
23.03.2016թ

Որոշում
N 06
06.03.2018թ


06.03.2018թ.
թիվ 06
որոշմամբ ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
13.04.2020թ.

109 251 «Բիոֆարմա» ПРЕСТАРИУМ ՄԳ վկայագիր թիվ 616613 16.03.2016թ.

06.03.2018թ.
731 օր
մինչև
13.04.2018թ. 

731 օր
մինչև
13.04.2020թ.
20.000
11.03.2016թ.
Որոշում
N 0251
23.03.2016թ.

Որոշում
N 07
06.03.2018թ.

06.03.2018թ.
թիվ 07
որոշմամբ ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
13.04.2020թ.

110 252 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER ՄԳ վկայագիր թիվ 978819 07.04.2016թ.

23.03.2018թ.
731 օր
մինչև 10.05.2018թ.

731 օր
մինչև 10.05.2020թ.
20.000
04.04.2016թ.
Որոշում
N 0252 14.04.2016թ.

Որոշում
N 08 09.04.2018թ.
MONCLER 09.04.2018թ.
թիվ 08
որոշմամբ ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
10.05.2020թ.

111 253 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER ՄԳ վկայագիր թիվ
1075327

07.04.2016թ.

23.03.2018թ.
731 օր
մինչև 10.05.2018թ.

731 օր
մինչև 10.05.2020թ.
20.000
04.04.2016թ.
Որոշում
N 0253 14.04.2016թ.

Որոշում
N 09 09.04.2018թ.
09.04.2018թ.
թիվ 09
որոշմամբ ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
10.05.2020թ.

112 254 «Մոնկլեր Բ Ը» MONCLER ՄԳ վկայագիր թիվ
1094599

07.04.2016թ.

23.03.2018թ.
731 օր
մինչև 10.05.2018թ.

731 օր
մինչև 10.05.2020թ.
20.000
04.04.2016թ.
Որոշում
N 0254 14.04.2016թ.

Որոշում
N 10 09.04.2018թ.
09.04.2018թ.
թիվ 10
որոշմամբ ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
10.05.2020թ.

113 255 Սեյրան Պողոսյան Ֆիլտրով
սիգարետ
(գյուտ)
ՀՀ ՄՍԳ
արտոնագիր
թիվ 2881A
28.04.2016թ. 731 օր
մինչև 09.06.2018թ.
20.000
26.04.2016թ.
Որոշում
N 0255 10.05.2016թ.


114 256 Սեյրան
Պողոսյան
Ծխախոտի
հատիկ
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 335S
28.04.2016թ. 731 օր
մինչև 09.06.2018թ.
20.000
26.04.2016թ.
Որոշում
N 0256 10.05.2016թ.


115 257 Ռաշն
ստանդարտ
ինթելեքչուալ փրթփերթի հոլդինգս ԱԳ
РУССКИЙ СТАНДАРТ ՄԳ վկայագիր թիվ 736105 19.05.2016թ. 731 օր
մինչև 18.06.2018թ.
20.000
17.05.2016թ.
Որոշում
N 0257 26.05.2016թ.116 258 «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ GARMIRAN ՄՍԳ վկայագիր թիվ 24398 17.06.2016թ. 731 օր
մինչև 18.07.2018թ.
20.000
17.06.2016թ.
Որոշում
N 0258 24.06.2016թ.


117 259 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ ЗЕЛЕНАЯ
МАРКА
ГЛАВСПИРТ-
ТРЕСТ
ZELYONAYA
MARKA
GLAVSPIRT-
TREST
ՄՍԳ վկայագիր թիվ 10470 23.06.2016թ. 731 օր
մինչև 18.07.2018թ.
20.000
15.06.2016թ.
Որոշում
N 0259 28.06.2016թ.


118 260 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ Талька ՄԳ վկայագիր թիվ 1250058 13.07.2016թ. 731 օր
մինչև 10.08.2018թ.
20.000
12.07.2016թ.
Որոշում
N 0260 18.07.2016թ.


119 261 «Պարլամենտ Դիստրիբյսւշն» ՍՊԸ ПАРЛАМЕНТ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 9433
12.07.2016թ. 731 օր
մինչև 10.08.2018թ.
20.000
07.07.2016թ.
Որոշում
N 0261 18.07.2016թ.


120 262 Կասիո Կեյսանկի
Կաբուշիկի Կաիշա
CASIO ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 3135
14.07.2016թ.

08.08.2018թ.
731 օր
մինչև 15.08.2018թ

731 օր
մինչև 15.08.2020թ
20.000
08.07.2016թ.
Որոշում
N 0262 18.07.2016թ

Որոշում
N 12 14.08.2018թ.

14.08.2018թ.
թիվ 12
որոշմամբ
ժամկետը
երկարաձգվել է
մինչև
15.08.2020թ.

121 263 «Թրաստ Փիփլ» ՍՊԸ ROYCE PROFESSIONAL TOOLS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ23363 09.09.2016թ. 731 օր
մինչև 09.10.2018թ.
20.000
02.08.2016թ.
Որոշում
N 0263 15.09.2016թ.


122 264 «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 24586
06.12.2016թ. 731 օր
մինչև 07.01.2019թ.
20.000
05.11.2016թ.
Որոշում
N 0264 12.12.2016թ.123 265 «Յունի Չարմ Քորփորեյշն» MOONY ՄԳ վկայագիր թիվ 905910 29.12.2016թ. 731 օր
մինչև 10.02.2019թ.
20.000
21.12.2016թ.
Որոշում
N 0265 19.01.2017թ.
MOONY
124 266 «Տոնուս Լես»
ՍՊԸ
TONUS ELAST ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 787264
02.02.2017թ. մինչև 07.07.2017թ. 20.000
23.12.2016թ.
Որոշում
N 0266 10.02.2017թ.
125 267 «Տոնուս Լես»
ՍՊԸ
TROGE ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 12547
02.02.2017թ. մինչև 08.08.2017թ. 20.000
23.12.2016թ.
Որոշում
N 0267 10.02.2017թ.

126 268 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» ФИФА ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1126722
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0268 09.03.2017թ.
127 269 «Ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիաների ֆեդերացիա» RUSSIA 2018 ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1093235
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0269 09.03.2017թ.

128 270 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
WORLD
CUP
2018
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1105631
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0270 09.03.2017թ.

WORLD CUP 2018129 271 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
WORLD
CUP
2018
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1093885
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0271 09.03.2017թ.
WORLD CUP 2018
130 272 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
Чемпионат
мира по
футболу
FIFA
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1142845
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0272 09.03.2017թ.131 273 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
FWC
RUSSIA
2018
EMBLEM
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1264293
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0273 09.03.2017թ.


132 274 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
FIFA
WORLD CUP
TROPHY
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 482138
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0274 09.03.2017թ.

133 275 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
FIFA
TROPHY
III
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 910075
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0275 09.03.2017թ.


134 276 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
Россия 2018 ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 1240317
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0276 09.03.2017թ.135 277 «Ֆուտբոլի
միջազգային
ասոցիացիաների
ֆեդերացիա»
FIFA
WORLD
CUP
ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 734366
28.02.2017թ. 731 օր
մինչև 31.03.2019թ.
20.000
03.03.2017թ.
Որոշում
N 0277 09.03.2017թ.
FIFA
WORLD
CUP

136 278 «Բամելեքս» ՍՊԸ GeKa ՄՍԳ
վկայագիր
թիվ 18812
14.03.2017թ. 731 օր
մինչև 16.04.2019թ.
20.000
14.03.2017թ.
Որոշում
N 0278 23.03.2017թ.


137 279 «Տոյոտա Ջիդոշա
Կաբուշիկի Կաիշա»
(Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն)
TOYOTA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 178
18.04.2017թ. 731 օր
մինչև 16.05.2019թ.
20.000
22.03.2017թ.
Որոշում
N 0279 21.04.2017թ.138 280 «Տոյոտա Ջիդոշա
Կաբուշիկի
Կաիշա»
(Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն)
TOYOTA ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 170
18.04.2017թ. 731 օր
մինչև 16.05.2019թ.
20.000
22.03.2017թ.
Որոշում
N 0280 21.04.2017թ.


139 281 «Տոյոտա Ջիդոշա
Կաբուշիկի
Կաիշա»
(Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն)
LEXUS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 4752
14.04.2017թ. 731 օր
մինչև 16.12.2018թ.
20.000
22.03.2017թ.
Որոշում
N 0281 21.04.2017թ.140 282 «Արսանա» ՓԲԸ Natur
Produkt
ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 25781
25.04.2017թ. 731 օր
մինչև 01.06.2019թ.
20.000
27.04.2017թ.
Որոշում
N 0282 02.05.2017թ.141 283 <<Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ>> ORAL-B ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 47
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0283 14.06.2017թ.


142 284 «Դը Ջիլեթ Քամփնի»   GILLETE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1644
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0284 14.06.2017թ.143 285 «Դը Ջիլեթ Քամփնի»  GILLETE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1637
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0285 14.06.2017թ.144 286 «Բրաուն ԳմբՀ»   BRAUN ՄԳ
վկայագիր
թիվ 563469
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0286 14.06.2017թ.


145 287 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ»   Blend-a-med/Бленд-а-мед ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1420
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0287 14.06.2017թ.146 288 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի»  P&G ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 4173
07.06.2017թ. մինչև 31.07.2017թ. 20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0288 14.06.2017թ.147 289 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» ALWAYS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1420
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0289 14.06.2017թ.148 290 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» TIDE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1452
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0290 14.06.2017թ.149 291 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» PANTENE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1406
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0291 14.06.2017թ.


150 292 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» ARIEL ЕЙРИЛ ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1423
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0292 14.06.2017թ.


151 293 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» LENOR ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1437
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0293 14.06.2017թ.152 294 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» HEAD & SHOULDERS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1434
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.
20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0294 14.06.2017թ.


153 295 «Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի» PROCTER & GAMBLE ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 4174
07.06.2017թ. մինչև 22.10.2017թ. 20.000
06.06.2017թ.
Որոշում
N 0295 14.06.2017թ.


154 296 «Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ» PAMPERS ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1442
07.06.2017թ. 731 օր
մինչև 15.07.2019թ.

Որոշում
N 0296 14.06.2017թ.


155 297 ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն ԱԳ ընկերություն Sachs ՄԳ
վկայագիր
թիվ 933694
27.06.2017թ. 731 օր
մինչև 30.07.2019թ.
20.000
27.06.2017թ

Որոշում
N 0297 04.07.2017թ.
Sachs

156 298 ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն ԱԳ ընկերություն Պատկերային ապրանքային նշան ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 1988
27.06.2017թ. 731 օր
մինչև 30.07.2019թ.
20.000
27.06.2017թ
Որոշում
N 0298 04.07.2017թ.


157 299 «Սոնի Քորփորեյշն» SONY ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 800 11.07.2017թ. 730 օր
մինչև 14.08.2019թ.
20.000
07.07.2017թ.
Որոշում
N 0299 18.07.2017թ.


158 300 «Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ» PEPSI ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 1081 14.07.2017թ. 731 օր
մինչև 14.08.2019թ.
20.000
07.07.2017թ
Որոշում
N 0300 21.07.2017թ.


159 301 «Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ» PEPSI ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 14147 14.07.2017թ. 731 օր
մինչև 14.08.2019թ.
20.000
07.07.2017թ

Որոշում
N 0301 21.07.2017թ.


160 302 «Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ» Lay's ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր թիվ 13242 14.07.2017թ. 731 օր
մինչև 14.08.2019թ.
20.000
07.07.2017թ
Որոշում
N 0302 21.07.2017թ.


161 303 «Տոնուս-Լես» ՍՊԸ TONUS ELAST ՄՍԳ վկայագիր թիվ 787264  21.07.2017թ. 731 օր
մինչև 27.08.2019թ
20.000
21.07.2017թ
Որոշում
N 0303 28.07.2017թ.


162 304 «Տոնուս-Լես» ՍՊԸ TROGE ՄՍԳ վկայագիր թիվ 12547  02.02.2017թ. 731 օր
մինչև 27.08.2019թ.
20.000
28.07.2017թ
Որոշում
N 0304 04.08.2017թ.


163 305 «Գրիտտի» ՍՊԸ STEFANO RICCI ՄԳ վկայագիր թիվ 757523  28.08.2017թ. 731 օր
մինչև 28.09.2019թ.
20.000
25.08.2017թ
Որոշում
N 0305 05.09.2017թ.
STEFANO RICCI

164 306 «ՎԻԼՈ ՍԵ» WILO ՄԳ վկայագիր
թիվ 925513 
09.08.2017թ. 731 օր
մինչև 13.10.2019թ
20.000
07.09.17թ
Որոշում
N0306 15.09.2017թ.


165 307 «ՎԻԼՈ ՍԵ»   WILO ՄԳ վկայագիր
թիվ 618753 
09.08.2017թ. 731 օր
մինչև 13.10.2019թ.
20.000
07.09.17թ
Որոշում
N0307 15.09.2017թ.
WILO

166 308 ՎԱՐԴԱՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ S ՄԳ վկայագիր
թիվ 1251841A 
04.10.2017թ. 731 օր
մինչև 06.11.2019թ
20.000
04.10.17թ
Որոշում
N0308 11.10.2017թ.


167 309 ՎԱՐԴԱՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ   <<STATIC CONTROL>> ՄԳ վկայագիր
թիվ 831655A 
04.10.2017թ․ 731 օր
մինչև 06.11.2019թ
20.000
04.10.17թ
Որոշում
N0309 11.10.2017թ.
STATIC CONTROL

168 310  <<Դայջեո Նորթ Ամերիկա>> ընկերություն <<SMIRNOFF>>  ՀՀ ՄՍԳ  վկայագիր
թիվ 5093
19.10.2017  731 օր
մինչև 27.11.2019թ 
20.000
19.10.17թ 
Որոշում
N0310 26.10.2017թ. 
SMIRNOFF 
169
311 <<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<IMPLICOR>> ՄԳ վկայագիր
1128343
31.10.2017թ  731 օր
մինչև  29.11.2019թ
20.000
26.09.17թ
Որոշում
N 0311 03.11.2017թ
 IMPLICOR  
170 312 <<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<Импликор>> ՄԳ վկայագիր
1185341
31.10.2017թ  731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0312 03.11.2017թ
   
171 
313
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն  <<LIPERTANCE>>  ՄԳ վկայագիր
1196481
   
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
20.000
26.09.17թ
Որոշում
N 0313 03.11.2017թ
   
172 314 <<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<PRESTILOL>>  ՄԳ վկայագիր
1130957
31.10.2017թ  731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
Որոշում
N 0314 03.11.2017թ
 PRESTILOL  
173 315
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<ПРЕСТИЛОЛ>> ՄԳ վկայագիր
123270
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
20.000
26.09.17թ
Որոշում
N 0315 03.11.2017թ
   
174 316 <<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<ПИКСУВРИ>> ՄԳ վկայագիր
1241500
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0316 03.11.2017թ
   
175
317 <<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<COAXIL>>  ՄԳ վկայագիր
427461
 
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
20.000
26.09.17թ
Որոշում
N 0317 03.11.2017թ
 COAXIL  
176 318
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն <<ЛИПЕРТАНС>> ՄԳ վկայագիր
1207704
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
Որոշում
N 0318 03.11.2017թ
 ЛИПЕРТАНС  
177 
319
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն  <<PIXUVRI>>  ՄԳ վկայագիր
1235497
 
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0319 03.11.2017թ
 PIXUVRI  
178 
320 <<Բիոֆարմա>> ընկերություն
<<СЕДРАЛЕКС>>  ՄԳ վկայագիր
1303927
 
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0320 03.11.2017թ
   
179 
321
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն  <<ARIFAM>> ՄԳ վկայագիր
1125375
 
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0321 03.11.2017թ
 
ARIFAM  
180
322
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն  <<CEDRALEX>>  ՄԳ վկայագիր
1277915
 
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0322 03.11.2017թ
 
CEDRALEX   
181
323
<<Բիոֆարմա>> ընկերություն  <<АРИФАМ>>  ՄԳ վկայագիր
1143582
 
31.10.2017թ 731 օր
մինչև  29.11.2019թ
 
20.000
26.09.17թ
 
Որոշում
N 0323 03.11.2017թ
 
   
182 324   <<Աննալանա>> ՍՊԸ <<EUROPE>> ՄՍԳ վկայագիր
26595
13.11.2017թ 731 օր
մինչև  18.12.2019թ
20.000
13.11.17թ
Որոշում
N 0324 20.11.2017թ
 
183  325   <<Աննալանա>> ՍՊԸ <<Super Girl>>  ՄՍԳ վկայագիր
25667
13.11.2017թ 731 օր
մինչև  18.12.2019թ
20.000
13.11.17թ
Որոշում
N 0325 20.11.2017թ
   
184
326
<<Գրանդ Քենդի>> ՍՊԸ   <<JOYCO>> ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր  
թիվ 25743
 
12.12.2017թ 731 օր  
մինչև 08.01.2020թ

20.000
27.11.2017թ
 
Որոշում
N 0326 13.12.2017թ
 
   
185
327
<<Գրանդ Քենդի>> ՍՊԸ <<JOYCO>> ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 26100
 
12.12.2017թ  731 օր
մինչև 08.01.2020թ
 
20.000
27.11.2017թ
 
Որոշում
N 0327 13.12.2017թ
 
   
186
328
<<Գրանդ Քենդի>> ՍՊԸ  <<JOYCO>> ՀՀ ՄՍԳ վկայագիր
թիվ 25366
 
12.12.2017թ  731 օր
մինչև  08.01.2020թ
 
20.000
27.11.2017թ
Որոշում
N 0328 14.12.2017թ
   
187
329