Աշխատատեղեր ՀԾ-ում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար ս.թ. դեկտեմբերի 8-27-ը  կայացած մրցույթի արդյունքները:


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի մասը տեղի կունենա ս.թ. դեկտեմբերի 18-ին, 19-ին, 20-ին, 22-ին, 23-ին, 25-ին, 26-ին և 27-ին ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում:

Կից Ձեզ է ներկայացվում հարցազրույցի մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  18.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  19.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  20.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  22.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  23.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  25.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  26.12.2017

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  27.12.2017


Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ  ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ  մաքսային ծառայության թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար մրցույթի 11.12.2017թ. թեստավորման փուլի ժամանակացույցում տեղի են ունեցել  փոփոխություններ:

Կից Ձեզ է ներկայացվում  մրցույթի թեստավորման փուլի ժամանակացույցի փոփոխված տարբերակը:

Խնդրում ենք  ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 11.12.2017

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի դիմորդներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ  ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ  մաքսային ծառայության թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար մրցույթի թեստավորման փուլը տեղի կունենա ս.թ. դեկտեմբերի  8-ին,  11-ին և 12-ին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում: 

Կից Ձեզ է ներկայացվում  մրցույթի թեստավորման փուլի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք  ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  08.12.2017

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  11.12.2017

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  12.12.2017

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչությունում հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար մրցույթի արդյունքները:


ՆԱՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Հայտնում ենք Ձեզ, որ  ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչությունում հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի մասը տեղի կունենա ս.թ. նոյեմբերի 24-ին՝ ք.Երևան, Խորենացի 7 հասցեում:

Կից Ձեզ է ներկայացվում հարցազրույցի մասի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք անձը հաստատող փաստաթղթով ներկայանալ նշված ժամից 10 րոպե շուտ:


ՆԱՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 24.11.2017

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի դիմորդներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում ս/թ  նոյեմբերի 20-ին կայանալիք ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչությունում հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի թեստավորման փուլի ժամանակացույցը:

Խնդրում ենք ժամանակացույցով սահմանված ժամից 10 րոպե շուտ, անձը հաստատող փաստաթղթով, ներկայանալ ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցե:


ՆԱՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ մաքսային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ


Կրտսեր պաշտոններ
 1. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության 2-րդ բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության 4-րդ բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության 6-րդ բաժնի  1-ին հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 4. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության 6-րդ բաժնի  2-րդ  հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշենի բաժանմունքի 1-ին հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 4  հաստիք
 6. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշենի բաժանմունքի 2-րդ հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 2  հաստիք
 7. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշենի բաժանմունքի 3-րդ հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 3  հաստիք
 8. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշենի բաժանմունքի 4-րդ հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 9. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Այրում Ջիլիզա բաժանմունքի 4-րդ հերթափոխի  մաքսային տեսուչ – 1  հաստիք
 10. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրա բաժանմունքի 1-ին հերթափոխի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 11. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրա բաժանմունքի 2-րդ հերթափոխի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 12. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրա բաժանմունքի 3-րդ հերթափոխի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 13. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրա բաժանմունքի 4-րդ հերթափոխի  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 14. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի 1-ին  հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 15. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի 2-րդ  հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 16. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի 4-րդ  հերթափոխի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 17. Մաքսանենգության դեմ պայքարի  վարչության  օպերատիվ տեսչական բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 18. Մաքսանենգության դեմ պայքարի  վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 19. Մաքսանենգության դեմ պայքարի  վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 20. Մաքսանենգության դեմ պայքարի  վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 21. Հարավային մաքսատուն-վարչության  մաքսային ձևակերպումների բաժնի  մաքսային տեսուչ - 3 հաստիք
 22. Հարավային մաքսատուն-վարչության  գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի  մաքսային տեսուչ - 4 հաստիք
 23. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 24. Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 25. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 26. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 4 հաստիք
 27. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 4 հաստիք
 28. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 4 հաստիք
 29. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Շիրակ օդանավակայան մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 30. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Շիրակ օդանավակայան մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 31. Արևելյան մաքսատուն-վարչության  մաքսային ձևակերպումների բաժնի  մաքսային տեսուչ - 2 հաստիք
 32. Արևելյան մաքսատուն-վարչության  գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի  մաքսային տեսուչ - 1 հաստիք
 33. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 3  հաստիք
 34. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 35. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 4 հաստիք
 36. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 37. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 38. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 39. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 3 հաստիք
 40. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ - 4 հաստիք
 41. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում Ջիլիզա մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 1-ին բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 42. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում Ջիլիզա մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 43. Արևելյան մաքսատուն-վարչության Այրում Ջիլիզա մաքսային կետ-բաժնի մաքսային ձևակերպումների 4-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 44. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության  2-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 45. Արևմտյան մաքսատուն-վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության  3-րդ բաժանմունքի մաքսային տեսուչ – 2 հաստիք
 46. Արարատյան մաքսատուն-վարչության մաքսային ձևակերպումների  թիվ 1 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 47. Արարատյան մաքսատուն-վարչության մաքսային ձևակերպումների  թիվ 2 բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 48. Արարատյան մաքսատուն-վարչության գանձումների համակարգման և հաշվառման բաժնի մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք

Մաքսային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին կարող են մասնակցել մաքսային ծառայողները և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածների պահանջները բավարարող ՀՀ  քաղաքացիները:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների  գործառույթները սահմանված են  կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:
 
Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի  9-րդ հավելվածով:

ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ


Առաջատար պաշտոններ
 1. Նախաբացթողումային հսկողության վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշենի   բաժանմունքի 4-րդ հերթափոխի ավագ  մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Մաքսանենգության դեմ պայքարի  վարչության օպերատիվ հետախուզական և արագ հակազդման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ  – 1 հաստիք
 3. Մաքսանենգության դեմ պայքարի  վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի  ավագ մաքսային տեսուչ –1 հաստիք
 4. Անձնակազմի կառավարման վարչության անձնակազմի հաշվառման բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության  առաջատար պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և  «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված բոլոր առաջատար  պաշտոնների  գործառույթները սահմանված են  կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:
 
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի  9-րդ հավելվածով:


Գլխավոր պաշտոն
 1. Միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ – 1 հաստիք
Մաքսային ծառայության  գլխավոր պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատաիրավական մարմիններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և  «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:

Նշված  գլխավոր պաշտոնի  գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված   պաշտոնների նկարագրերով:
 
Նշված  գլխավոր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի  9-րդ հավելվածով:


Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձև կցվում է, խնդրում ենք ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն, ՀԾՀ պատճեն/կամ  սոց.քարտի պատճեն/,
 3. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 4. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 5. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
 6. Տեղեկանք մաքսային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 24.08.2017թ.-ի №1030-Ն որոշում),
 7. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձև կցվում է, խնդրում ենք ներկայացնել լրացված/,
 8. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 9. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից  ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի  և տոնական օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2017 թվականի  նոյեմբերի 22-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ  անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060) 544 624,   հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2017թ-ի դեկտեմբերի 8-ին, ք. Երևան, Կոմիտաս 35  հասցեում:  Մրցույթի  օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև ժամի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջի աշխատատեղեր ենթաբաժնում դեկտեմբերի 6-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվային ակտերի ցանկը, նշված պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են: ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐ


Պաշտոնների նկարագրեր


ՆՀՎ ՄՏ ՄԿԲ ՄՁԲ ՄՏ ՄԴՊՎ ՄՏ 
ՆՀՎ  ԱՎԱԳ ՄՏ ՄԿԲ ՄՁԲ ԱՎԱԳ ՄՏ ՄԴՊՎ ԱՎԱԳ ՄՏ
ՄՎ ԳՀՀԲ ՄՏ ՄՎ ՄՁԲ ՄՏ  ԱՄՎ ՈՒՄՀԲ ՄՏ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄՎ ՄՁԲ ՄՏ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄՎ  ԳՀՀԲ ՄՏ ԱԿՎ ԱՀԲ ԱՎԱԳ ՄՏ
ՄՀՎ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ    

 
 
Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մրցույթի hարգելի մասնակիցներ


Կից Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ  զբաղեցնելու համար մրցույթի արդյունքները:


ԻՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչությունում հարկային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ


Կրտսեր պաշտոն
 1. Համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ -1 հաստիք
Նշված կրտսեր պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի նկարագրով:

Նշված կրտսեր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Հարկային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթինմասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. №2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:


ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ


Առաջատար պաշտոններ
 1. Համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժի  հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 2. Համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժի  ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 3. Համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժի գլխավոր հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Հարկային ծառայության  առաջատար պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. №2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող  և «Հար¬կային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 12–րդ և 13-րդ  հոդ¬ված¬ով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ  քաղաքացիները:


Գլխավոր պաշտոն
 1. Համակարգման և ֆինանսաիրավական ներքին աուդիտի բաժի  պետ - 1 հաստիք
Նշված գլխավոր պաշտոնի գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնի նկարագրով:

Նշված գլխավոր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Հարկային ծառայության  գլխավոր  պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին  մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային և մաքսային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. №2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող  և «Հար¬կային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 12–րդ և 13-րդ  հոդ¬ված¬ով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ  քաղաքացիները:


Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ  սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
 7. Տեղեկանք (տեղեկանքներ) հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 03.10.2002թ.-ի №1583-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 10:00-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2017 թվականի նոյեմբերի 6-ի, ժամը 12:00-ն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624 հեռախոսահամարով:

Մրցույթը կանցկացվի 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ին, ք.Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում: Մրցույթի ժամի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի աշխատատեղեր ենթաբաժիններում 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ին:

Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐ


Պաշտոնների նկարագրեր


ՀՖՆԱԲ 1-ԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ ՀՖՆԱԲ ՀՏ ՀՖՆԱԲ ԱՎԱԳ ՀՏ 
ՀՖՆԱԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՏ ՀՖՆԱԲ ՊԵՏ
Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով