Հայտնաբերված խախտումներ

ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՍՏՈՒԳԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՀ ԴՐԱՄ) ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ) ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՀՀ ԴՐԱՄ)
2017 35 515 5,184,347,169 6,717,499,012 1,533,147,843 630,842,427
2018 40 277 234,415,840
326,755,425 92,339,585 248,129,732
այդ թվում`
հունվար 1 1 12,933,667 40,095,590 27,161,923 13,683,089
փետրվար 5 17  6,431,487  15,526,823  9,095,336  20,254,846 
մարտ 2 3 17, 563, 546 31, 057, 412 13, 493, 856  5, 646, 052
ապրիլ 81  9,479,246  16,521,016  7,041,770  115,097,693 
մայիս 27  34,312,896  54,309,878  19,996,982   15,208,223
հունիս 2 14 5,844,653 7,134,648 1,289,995 1,009,973
հուլիս 15   0  0  0  3,003,63
օգոստոս 1 60 0 0 0 6,130,603
սեպտեմբեր 1 13 124,685,259 127,644,394 2,959,135 1,402,154
հոկտեմբեր 6 19 15,259,199 24,629,080 9,369,881 24,271,599
նոյեմբեր 6 6 7,905,887 9,836,584 1,930,697 32,766,465