ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ երկրների

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2016-2017թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2015-2016թթ. 1-ին կիսամյակ)

 

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտրի ընդհանուր արդյունքները` երկրների խմբերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտուրն ըստ երկրների խմբերի (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործընկերներն առավել բարձր ցուցանիշերով (2015-2016թթ.)

ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների կտրվածքով (2015-2016թթ.)