Աշխատատեղեր մաքսային ծառայությունում
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար


ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ
Կրտսեր պաշտոններ

 1. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության  թիվ 3 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 2. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 3. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 4. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 5. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 6. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 9 /Արտաշատի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 7. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 10 /Գեղարքունիքի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 8. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 9. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 10. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 11. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 5 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 12. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 13. Իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների և դատական պաշտպանության բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
 14. Իրավաբանական վարչության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ - 1 հաստիք
Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Նշված բոլոր կրտսեր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:
      
Հարկային ծառայության կրտսեր պաշտոնները համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների (ՀՀ կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:
ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹ
Առաջատար պաշտոններ

 1. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 2. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 3 /Կենտրոնի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 3. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 4. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 5. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 6. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 7. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 2 հաստիք
 8. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 9. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 10. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 11 /Գյումրիի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 11. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 12 /Եղեգնաձորի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 12. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 13. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 16 /Վանաձորի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 14. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 17 /Սևանի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 15. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 18 /Գորիսի/ բաժնի հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 16. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 19 /Հրազդանի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 17. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման թիվ 20 /Խոշոր հարկ վճարողների/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 18. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 19. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 20. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 21. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 22. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 23. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 24. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 3 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 25. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 26. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 1 /Արաբկիրի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 27. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 28. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 29. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 3 /Կենտրոնի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 30. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 31. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 4 /Մաշտոցի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 32. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 33. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 5 /Նոր Նորքի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 34. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 /Շենգավիթի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 35. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 36. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 7 /Աշտարակի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 37. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 9 /Արտաշատի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 38. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 11 /Գյումրու/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 39. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 13 /Իջևանի բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 40. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 14 /Սյունիքի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 41. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 42. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 43. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 15 /Կոտայքի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 44. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 16 /Վանաձորի/ բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 45. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 1 բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 46. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 2 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 47. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 2 բաժնի հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 48. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 49. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի ավագ հարկային տեսուչ - 1 հաստիք
 50. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության վերլուծության թիվ 3 բաժնի հարկային տեսուչ - 2 հաստիք
 51. Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության հարկային հաշվանցումների և վերադարձման հսկողության բաժնի գլխավոր հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 52. Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ստուգումների դիտարկման բաժնի ավագ հարկային տեսուչ – 1 հաստիք
 53. Իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների և դատական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ - 1 հաստիք
 54. Իրավաբանական վարչության հայցային աշխատանքների և դատական պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ - 1 հաստիք
 55. Հետաքննության վարչության թիվ 1 բաժնի հետաքննիչ – 2 հաստիք
Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով:

Նշված բոլոր առաջատար պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Հարկային ծառայության առաջատար պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:Գլխավոր պաշտոններ
 1. Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 2 /Էրեբունու/ բաժնի պետ – 1 հաստիք
 2. Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 6 բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 3. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 11 բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 4. Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության ստուգումների թիվ 13 բաժնի պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 5. Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ - 1 հաստիք
 6. Հետաքննության վարչության թիվ 1 բաժնի պետ – 1 հաստիք
 7. Հետաքննության վարչության թիվ 2 բաժնի պետ – 1 հաստիք
Նշված բոլոր գլխավոր պաշտոնների գործառույթները սահմանված են կից ներկայացված պաշտոնների նկարագրերով:

Հարկային ծառայության գլխավոր պաշտոններ համալրելու համար անցկացվող փակ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն հարկային ծառայողները, ինչպես նաև հայերենին տիրապետող, պետական հավատարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած` պետական հավատարմագրում ստացած մասնագիտությունների գծով (ՀՀ Կառավարության 03.10.2002թ. № 2167 որոշում) բարձրագույն կրթություն ունեցող, ֆինանսական, բանկային, մաքսային մարմիններում, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների ֆինանսական ծառայություններում, գիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված պայմաններին բավարարող ՀՀ քաղաքացիները:Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
 1. Մրցութային հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում/օրինակելի ձևը կցվում է, դիմումը ներկայացնել լրացված/,
 2. Անձնագրի պատճեն,
 3. ՀԾՀ պատճեն/կամ սոց.քարտի պատճեն/,
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 5. Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ և հավաստագրեր/առկայության դեպքում/,
 6. Աշխատանքային գրքույկ կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձը հավաստող տեղեկանք,
 7. Տեղեկանք հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին(Կառավարության 15.12.2011թ.-ի №1801-Ն որոշում),
 8. Հայտարարություն այն մասին, որ ապագա աշխատանքը կապված չէ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, նրանց զավակ, ամուսնու ծնող, եղբայր և քույր) հարկային ծառայողի նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության /օրինակելի ձևը կցվում է, հայտարարությունը ներկայացնել լրացված/,
 9. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի (եթե առկա է) պատճեն/բոլոր լրացված էջերը/,
 10. Երկու լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն, անձը հաստատող փաստաթղթով, ընդունվում են ք. Երևան, Խորենացի 7 հասցեում, ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ամեն օր ժամը 09:30-ից 12:00, բացի շաբաթ, կիրակի, տոնական և հիշատակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի, ժամը 12:00-ն է:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊԵԿ անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ (060)544624 հեռախոսահամարով:
Մրցույթը կանցկացվի 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ից, ք. Երևան, Կոմիտաս 35 հասցեում (ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Մրցույթի օրվա հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև մրցութային օրերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնական կայքէջերի աշխատատեղեր ենթաբաժիններում սույն թվականի սեպտեմբերի 7-ին:
Մրցույթի հարցաշարը, անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, նշված թափուր պաշտոնների պաշտոնների նկարագրերը, դիումի և հայտարարության ձևերը կից ներկայացված են:


ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԻՎ, ՀՎ
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՓՀՎՀՏՎ, ԽՄՀՎՀՏՎ, ՀՎՍՎ, ՍԿԴՎ


ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

ՀՎՍՎ ՓՀՎՀՏՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԽՄՀՎՀՏՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԻՎ
ՍԿԴՎ ՓՀՎՀՏՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄՀՎՀՏՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀՎ

Հարկային և մաքսային ծառայությունների
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողով